پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » خمس

۸۱ پرسش: در یک صندوق خانوادگی شرکت کردم و هر ماه مبلغ ثابتی می دهم تا بعدا اسم من در قرعه کشی دربیاد و مبلغ را یک جا دریافت کنم، ایا به مبالغی که هر ماه پرداخت می کنم و هنوز اسمم در نیامده خمس تعلق می گیرد؟
پاسخ: آنچه هر ماه مى پردازید در واقع به کسى که نوبتش رسیده است قرض مى دهید و هرگاه نوبت شما شد نسبت به آن مقدارى که به افراد قرض داده اید قرض خود را از آنها پس می گیرید ، و بقیه مبلغ دریافتی قرض گرفتن از دیگر اعضاء است ، پس هرگاه نوبت شما شد به مقدارى که قبل از سر سال خمسى پرداخته بودید خمس آن فورا واجب است.
۸۲ پرسش: افرادی که مستطیع حج شده اند فقط آن مقدار پولیکه آنها را تا مکه میرساند پرداخت نموده اند . آیا به پول و مخارجی که در حین انجام کل اعمال حج مثلا برای خرید گوسفند قربانی و غیرهم که به مصرف خواهد رسید خمس تعلق میگیرد یا نه؟
پاسخ: اگر پول در عرض سال باشد خمس ندارد و اگر سال خمسی بر آن گذشته باید خمس آنرا بدهند چه برای مصرف حج باشد چه مصارف دیگر.
۸۳ پرسش: من دوسال پیش مقداری طلا خریدم وبرای استفاده آنها را درا ختیار مادرم گذاشتم آیا باید خمس آنها را پرداخت کنم؟
پاسخ: برشما نیست.
۸۴ پرسش: ۱ـ آیا خمس در هنگام حج فقط بر لباس احرام واجب است یا اگر لباس یا وسیله ای که در حج استفاده شود شامل خمس می شود؟
۲ـ مادر بنده مقداری از خمس را به یک سید داده است . اما اگر ما مطمئن نباشیم که آیا سید مستحق است یا خیر (درامد سید از راه خیاطی باشد) می توانیم به کار مادر اطمینان کرد یا ما جدا گانه خمس بدهیم ؟
پاسخ: ۱ـ اگر بر لباس احرام سال گذشته باشد و از آن استفاده نکرده است باید خمس آنرا بدهد و همچنین سایر وسایل دیگر.
۲ـ برشما لازم نیست که خمس آنرا بپردازید.
۸۵ پرسش: آیا خمس را می توان به غیر مرجع تقلید داد؟
پاسخ: بااجازه از ایشان اشکال ندارد.
۸۶ پرسش: اگر وسیله ای هم برای کار و هم برای استفاده شخصی تهیه نماید مانند موبایل یا ماشین آیا به آن خمس تعلق می گیرد اگر وسیله را جهت شغل خود تهیه نمود لیکن استفاده شخصی نیز از آن نمود حکم خمس چیست؟
پاسخ: در فرض اول خمس واجب نیست و در فرض دوم واجب است .
۸۷ پرسش: زنی هستم با سه فرزند از همسرم طلاق گرفتم برای امرار معاش فرزندانم خانه ام را فروختم و با آن یک ماشین تهیه کردم و خانه اجاره نمودم آیا به این مال
خمس تعلق میگیرد؟
پاسخ: خمس ندارد.
۸۸ پرسش: آیا جهیزیه دختر (وسایل منزل) که در طی سالها خریداری می شود و نگه داشته می شود برای ازدواج خمس دارند؟
پاسخ: اگر متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سالهای متعدد تدریجا تهیه کند وتهیه نکردن جهیزیه منافی شانش باشد هرچند از جهت اینکه نتواند در وقتش تهیه کند اگر در بین سال از منافع ان سال مقداری جهیزیه بخرد که از شانش زیاد نباشد وعرفا تهیه ان مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود خمس ان را لازم نیست بدهد واگر از شانش زیاد باشد یا از منافع ان سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید باید خمس ان را بدهد.
۸۹ پرسش: من سال گذشته مقداری طلا خریدم و آن را برای پوشیدن در اختیار مادرم گذاشتم و قرار شد در هنگام نیاز آنها را به من پس بدهد . با توجه به اینکه بنده هنوز تحت تکفل پدرم می باشم و این اموال هدیه بوده اند آیا بر آنها خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ: خمس دارد .
۹۰ پرسش: آیا هزینه ثبت نام حج تمتع که سال از آن گذشته باشد خمس دارد ؟
پاسخ: اگر حج بر او مستقر نبوده خمس دارد .
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français