پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » ذبح(سر‌بریدن حیوان)

۲۱ پرسش: آیا تسمیه و ذبح را دو شخص می توانند عهده دار شوند بطوریکه یکی تسمیه بگوید و دیگری حیوان را ذبح کند ؟
پاسخ: کافی نیست .
۲۲ پرسش: آیا با یک تسمیه می توان حیوانات زیادی را ذبح کرد ؟ در این مساله طولی بودن و یا عرضی بودن ذبح ها فرقی می کند یا نه ؟
پاسخ: مانعی ندارد ولی باید همراه با همان تسمیه باشد مانند ذبح با ماشین . و اما اگر پس از ذبح یک حیوان و پایان یافتن تسمیه حیوان دیگری را ذبح کند تسمیه دیگری لازم است .
۲۳ پرسش: تسمیه با ضبط صوت چه حکمی دارد ؟
پاسخ: کافی نیست .
۲۴ پرسش: شرایط حلیت جنین در شکم حیوان مذبوح کدام است ؟
پاسخ: ۱ – تام الخلقه باشد و مو یا کرک یا پشم داشته باشد هرچند روح نداشته باشد .
۲ – قبل از ذبح مادرش نمرده باشد .
۳ – پس از ذبح در شکافتن شکم و خارج ساختن آن سستی نشده باشد ، سپس اگر سستی شود و به این دلیل جنین بمیرد حرام است .
۲۵ پرسش: ذبح با دستگاههای تمام اتوماتیک صنعتی چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اگر کارد آن آهن باشد و کسی که آن را روشن می کند مسلمان باشد و ذبیحه رو به قبله باشد و همراه با ذبح تسمیه بگوید هرچند با یک تسمیه چندین جیوان ذبح شود ولی او مرتب تسمیه بگوید اشکال ندارد .
۲۶ پرسش: در ذبح با دستگاههاتی جدید که یک نفر کلید برق را می زند و می رود ، اگر به سبب قطع برق دستگاه به کار نیفتد و پس از مدتی با آمدن برق دستگاه روشن شود و حیوانت آماده را ذبح کند ، آیا ذبح صحیح است ؟
پاسخ: صحیح نیست .
۲۷ پرسش: آیا در تسمیه با گفتن نام الله کافی است ؟
پاسخ: کافی است .
۲۸ پرسش: آیا تسمیه به زبان غیر عربی کفایت می کند ؟
پاسخ: کافی است .
۲۹ پرسش: اگر بعد از ذبح با تفنگ مغز حیوان را داغون کنند حلال است یا خیر؟
پاسخ: حلال است.
۳۰ پرسش: در ذبح شرعی آیا قطع رگهای چهارگانه لازم است و یا تنها قطع حلقوم کافی است ؟
پاسخ: قطع آنها لازم است و بنا بر احتیاط واجب قطع حلقوم به تنهائی کافی نیست .
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français