پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » روزه

۵۱ پرسش: کسی که می خواهد تبرعا از طرف دیگران روزه نیابتی بگیرد اگر خودش قصد قربت کند و بعد از اذان مغرب ثواب روزه را به آن ها هدیه کند، کافی است یا نیت دیگری لازم است؟ آیا می شود روزه ای به نیت روزه قضای احتیاطی پدر و مادر مرحوم شده گرفت که اگر بر ذمه آن ها روزه ی قضا است ادا بشود و اگر نیست، روزه ی مستحبی خود انسان باشد؟
پاسخ: ۱- اگراز اول قصد روزه گرفتن از طرف متبرع له داشته باشد که روزه نیابتش حساب می شود که در این صورت اگر آنچه قصد کرده بود قضای طرف ایشان بود و از ذمه متبرع له (مرحوم) ساقط می شود و اما اگر از قصد روزه گرفتن از طرف متبرع له نکرده باشد ولی بعد از روزه نیت اهدای ثواب ان به متبرع له کند جایز است ولی روزه نیابتی حساب نمی شود و از ذمه متبرع له ساقط نمی شود چنانچه مشغول به روزه بوده.
۲-جایز است بلکه اگر نیابت از آنها مقید به قضای از آنها و در ذمه آنها قضا نباشد روزه مستحب برای خود حساب می شود و نیازی به قصد روزه مستحب ندارد،ولی سزاوار است که یکی از آنها را معین کند اگر در ذمه آنها روزه باشد که روزه از طرف یکی از آنها صحیح واقع شود و نیت نیابت باطل نشود.
۵۲ پرسش: آیا آندوسکوپی که از راه دهان انجام میگیرد در ماه رمضان روزه را باطل می کند؟
پاسخ: موجب باطل شدن روزه نمى شود مگر اینکه همراه با موادى باشد که فرو بردن دستگاه را آسان مى کند که بدین جهت روزه باطل مى شود.
۵۳ پرسش: آیا تزریق خون به بدن موجب ابطال روزه می شود؟
پاسخ: روزه باطل نمی شود.
۵۴ پرسش: اگر اخلاط سینه از حلق پایین برود روزه را باطل می کند؟
پاسخ: فرو بردن اخلاط سر و سینه، تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط مستحب آن است که آن را فرو نبرد ولی اگر فرو برد روزه اش باطل نمی شود.
۵۵ پرسش: اگر روزه دار معده اش ترش کند(رفلکس معده) و ترشی بالا بیید و اثر آن در دهان ظاهر می شود این روزه باطل می شود؟
پاسخ: اگر آروغ بزند و چیزى در گلو یا دهانش بیاید ، باید آن را بیرون بریزد ، واگر بى اختیار فرو رود ، روزه‏اش صحیح است .
۵۶ پرسش: روزه داری که جهت عمل جراحی بیهوش می شود آیا روزه او صحیح است یا باید آنرا بخورد ؟
پاسخ: اگر نیت سابق داشته باشد و بدون اختیار بیهوش شود و در بین روز به هوش آید، بنابر احتیاط لازم، باید روزه آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد، قضای آن را به جا آورد؛ امّا در مورد بیهوشی که مقدّمات آن اختیاری بوده (مثل فردی که برای عمل جراحی، خود را در اختیار دکترِ بیهوشی قرار می‌‌دهد) احتیاط واجب آن است که روزه را تمام نموده و قضای آن را هم بجا آورد.
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français