Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Özel Felsefe Ve Kelam Kütüphanesi

Felsefe ve kelam alanında ilimsel bahisleri ve araştırmaları faal edip bu konu ile ilgili kitapların korunması amacıyla Hz. Ayetullah uzma Seyit Ali Hüseynî Sistanî’nin (Allah uzun ömürler versin) bürosu özel felsefe ve kelam kütüphanesinin kurulmasına karar vermiştir. Ve gerekli girişimde bulunulmuştur.
Bu kütüphanenin kurulmasında hedefler şunlardan ibarettir:
1- İslam ve Şii mezhebine ilmi teveccühün artırılması ve akla dayalı savunma.
2- İslami tebligat alanında en iyi söyleşi ortamının oluşturulması ve hikmet üzerinde yoğunlaşma.
3- Kaynak kitapların temin edilerek uzman ve araştırmacıların ihtiyaçlarını temin etmek. Aynı zamanda aşağıda fihristi oluşturulan konular üzerinde bir kütüphanenin tesis edilmesi:
1- Felsefe
a-İslam felsefesi ki; Meşşa, İşrak ve Hikmet-i mütealiye felsefelerini kapsamaktadır.
b-İğmati ve diğer felsefe dallarını kapsayan Avrupa felsefesi.
2- Kelam
a- İslam Kelamı; Şii, Mutezili ve Eşari kelamı.
b- Yeni Kelam
3- Mantık.
a- Metematik.
b- Suri.
4- Tarih.
a- İslam tarihi felsefesi
b- Avrupa tarihi felsefesi
5- Hikmet
6- İrfan
7- Nazari İrfan
8- İlimsel İrfan.
9- Felsefi mezhepler ve muhtelif dinler.

Adres: Bulvar-ı Emin, Radyo ve Televizyon Kurumu karşısı. Kum / İRAN
Telefon: 0098 25 32933206

العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français