Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Merkez-i Risale

Hiç şüphesiz hak İslam dini insanların İslami kanunlar çerçevesinde hidayetine büyük bir itina göstermektedir. İslami kavramlarının ve Peygamber (s.a.a) efendimizin münadisi olduğu asumani hakikatlerin yayılması, insanların eline ulaştırılması dini vecibelerden birisidir. Şüphelerin cevaplandırılması, İslam dini yolunda çalışma yapılması, bütün zaman ve mekânlarda İslam’ın duyurulması herkesin şer’i vazifesidir. Müslümanların gerçek hüviyetlerini elinden almayı hedefleyen sapık düşüncelerin önünü almak amacıyla Hz. Ayetulluh uzma Sistanî’nin (Allah uzun ömürler versin) bürosu Merkez-i Risale’nin tesisine karar vermiştir.

Bu merkezin hedeflerinden birisi hak Ehl-i Beyt (a.s) mezhebine uygun olarak açıklanmış ve bildirilmiş konuların mecmua halinde hazırlanıp insanların eline ulaştırılmasıdır.

Bu külliyat ve mecmualar şunlardan ibarettir:
1- Akait.
2- Ahlak ve Terbiye.
3- İslam Fikrinin Kültürü.
4- Temeddün Tarihi.
5- İlmi Şahsiyetlerin Tanıtılması.

Merkez-i Risale’nin programları şunlardan ibarettir:
1- Yeni kitapların telifi.
2- Merkez tarafından belirlenmiş kitapların özet olarak yazılması.
3- Eski kitaplardan bazı bölümlerin belirlenmesi ve Merkezin yöntemlerine göre yeniden yazılması.

Bu merkezin şu anda üzerinde çalışma yapmış olduğu faaliyetlerinden birisi de on dört masum (a.s) hakkında kitapların hazırlanıp çap edilmesidir. Şu ana kadar merkez tarafından çap edilen kitaplar şunlardan ibarettir:

1- İslam Düşüncesinde Beklenen Mehdi (a.f)
2- Kur’an’ın Tahriften Korunması.
3- Şura ve Nas Arasında Resulüllah’ın (s.a.a) Hilafeti.
4- İslam’a Göre Toplumsal Haklar.
5- El-Emr-u Beyne’l-Emreyn.
6- Mutarihat Fi’l-Fikr ve’l-Akide.
7- Şefaat İslam Hakikatidir.
8- İslam’da Çocuk Terbiyesi.
9- Bid’at Kavramı ve Sınırları.
10- Er-Rifg fi’l-Menzur-i İslami.
11- Devri’l-Akide Fi’l-Menzuri’l-İslami.
12- Ölümden Sonra Dönüş veya Ricat.
13- İman ve Düşüncenin İnsanın Toplumsal Hayatında Etkileri.
14- Kur’an, Sünnet ve Tarihte Sahabe.
15- Dua ve Duanın Hakikati.
16- Ehl-i Beyt (a.s) Sevgisi, Kur’an ve Sünnet’te Faziletleri.
17- İslam Düşüncesinde Takiye.
18- İsmet, Hakikati ve Delilleri.
19- Emr-i Bi’l-Maruf, ve’n-Nehyi Ani’l-Münker.
20- Secde, Kavramı, edebi ve İmam Hüseyin’in (a.s) Toprağı.
21- İslam’a Göre Aile Edebi.
22- İmam Ali (a.s) Siresi ve Tarihi.
23- Kadınların hanımefendisi Fatıma-ı Zehra (a.s)
24- İmam Ali b. Hüseyin Seccat (a.s)
25- İmam Muhammet Cevat (a.s)
26- Ziyaret ve Tevessül.

Adres: Sümeyye Caddesi.
Posta Kutusu: 73185/737
Telefon: 0098 25 37732013

العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français