Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Akait Araştırmaları Merkezi

Gaybet-i Kübra döneminde dini merciler devamlı Şii mezhebinin rehberliğini üstlenmiş ve onu korumuşlardır. Hz. Ayetullah uzma Sistanî (Allah uzun ömürler versin) bütün alanlarda çalışmalar ve faaliyet göstermiştir. Özellikle Ehl-i Beyt (a.s) mektebi ilminin yayılmasına has teveccühü olmuştur. Ve bu alanda örnek gösterilebilecek büyük şahsiyetlerden birisidir.
Bundan dolayı Hz. Ayetullah uzma Sistanî’nin (Allah uzun ömürler versin) emriyle, her türlü itikadı konular üzerinde çalışma ve araştırma yapmak için Akait Araştırmaları adında bir merkez tesis edilmiştir.

Merkezin Hedefleri:

1- Kütüphane: Merkez faaliyetine başladığı günden itibaren kütüphane de halka hizmet vermeye başlamıştır. Kütüphane de akait üzerine kitaplar toplanılmıştır ve şu ana kadar bu alanda kitaplar toplanmaya devam edilmektedir.
2- Şüphelere Cevap Veren Heyet: Bu heyette bulunanlar iki yönde çalışmalarını sürdürmektedir:
a- Yeni ve eski kitaplarda Ehl-i Beyt mezhebi (a.s) aleyhinde ortaya atılan şüphe ve sorulara cevap vermekte ve bu cevaplar kitap halinde çap edilmektedir.
b- Ehl-i Beyt (a.s) düşmanları tarafından öne sürülen şüphelere cevap veren Şii âlimlerinin kitapları bir araya toplanmakta yeniden incelenip çap edilmektedir.
3- Yeni Hidayet Olanlar İçin Yapılan Çalışmalar: Bu bölümde Şii-Ehl-i Beyt (a.s) mektebini seçmiş insanların hayatları, yeni hidayet olmuş insanlar ile irtibatları ve itikat meseleleri hakkında görüşleri alınmakta ve kitap haline dönüştürülmektedir. Eğer telif edilmeye uygunsa merkez tarafından çap edilmektedir.
4- Senetler: Bu bölümde Şiiler ve düşmanları hakkında senetler, deliller bir araya getirilmektedir. Diğer dinler, diğer İslam mezhepleri ve diğer İslami olmayan mezhepler ile aşina olma sorumluğunu yerine getirmektedir. Aynı şekilde ilmi, mezhebi müesseseler ve şahsiyetleri tanıma yolunda faaliyetler göstermektedir.
5- İtikat konulu Seminerler: Bu bölümde akait konusunda uzmanlar ve öğretmenler davet edilmekte değişik itikat konularında sohbet etmektedirler.
6- İnternet: Herkesin bildiği gibi Ehl-i Beyt (a.s) mektebini yaymak için her türlü olanaklardan yararlanmak gerekir. Günümüzde bu imkanların en önemlilerinden birisi olan ve özel bir öneme sahip olan internettir. İnternetten değişik alanlarda yararlanılmaktadır. Bunlardan bir kısmı şunlardır:
a- Şii siteleri ile aşina olmak ve görüş alış verişinde bulunmak.
b- Şii muhalifi siteleri tanıma ve sakin bir şekilde söyleşi ve sohbette bulunmak.
c- İnternette var olan Arapça gazete ve dergileri takip etmek ve Şiilik hakkında yazıları incelemek.
d- Ehl-i Beyt (a.s) ve diğer mezhepler hakkında yazılan makale ve ilmi yazıların bir araya toplanıp düzenlenerek internet kanalıyla dünyanın bütün noktasına gönderilmesi.
e- Merkez ile ilgili sitenin hazırlanması, merkezde yapılan bütün çalışma ve araştırmaların site üzerinden insanların eline ulaşmasını sağlamak.
7- İrtibat: Bu merkez değişik yollarla ilmi şahsiyetler, müesseseler, İslami merkezler ve yerli ve yabancı kitapların sergilendiği fuar ve seminerler ile sıcak ilişki içinde olmayı hedeflemektedir.
8- Kitap Göndermek: Bu bölüm şüpheler hakkında yazılan kitap veya küçük el kitaplarını dünyanın her noktasına gönderme sorumluğunu üstlenmiştir.
9- Sesli ve Görüntülü Bölüm:
a- Uydu üzerinden Şiiler ve Şii düşmanları hakkında yayın yapan kanalların takip edilerek kaydedilmesi.
b- Seminer ve toplantılarda değişik dillerde yapılan sesli ve görüntülü konuşmaların toplanması.
c- Şiilik aleyhinde ve değişik dillerde yapılan konuşmaların sesli ve görüntülü olarak bir araya toplanması.
d- Merkez tarafından yapılan tüm fuar ve seminerlerin kaydedilmesi.
e- Ehl-i Beyt (a.s) mezhebini seçmiş yeni Şiilerin konuşmalarını kaydetmek.
f- Araştırmacı ve alimlere kasetlerin emanet verilmesi.
g- Değişik unvanlarda sesli ve görüntülü kasetlerin ve CD lerin hazırlanması.
10- Merkezin Gelecek İçin Programları:
a- Şii isminde bir derginin çap edilmesi.
b- İtikat konuları ile ilgili bir ansiklopedi hazırlanması.
c- Kelam ilmi ve diğer meseleler hakkında dersler verilmesi.

Adres: Sefaiye caddesi. Mümtaz sokak.
Posta Kutusu: 37185/3331
Telefon: 0098 25 377472088
Faks: 0098 25 37742056

http://www.aqaed.com

العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français