Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

El-Mustafa (s.a.a) İslami Araştırmalar Merkezi

İtikat konularının, bu konu hakkında ortaya atılan şüphelere uygun cevapların verilmesi büyük önem taşımaktadır. Nasıl ki gerçek ve aşikâr İslam dini ve usulleri, füruları arasında hiçbir aykırılık bulunmamaktadır. Peygamber’in (s.a.a) siresi ve değerli Ehl-i Beyt’inin (a.s) siresi arasında da aykırılık bulunmaktadır. Ve Ehl-i Beyt imamlarının (a.s) ilahi hükümlere ve itikat konularına özel teveccühleri olmuştur.
Bundan dolayı Şii âleminin değerli taklit mercii Hz. Ayetullah uzma Sistanî’nin (Allah uzun ömürler versin) bürosu El-Mustafa (s.a.a) İslami Araştırmalar Merkezini tesis etmeye karar vermiştir. Böylelikle itikat meseleleri ve konuları ile ilgili bahislerin bir yerde toplanmasını hedeflemektedir. Bu merkez dünyanın değişik noktalarında itikat konuları ile ilgili ortaya atılan şüphelere ve sorulara cevap vermek sorumluğunu üstlenmiştir.
Yukarıda zikredilen durumları göz önünde bulundurursak itikat konuları hakkında bir bilgi bankasının (Mucem-i Akait) oluşturulmasının ne kadar gerekli ve zaruri olduğu anlaşılmaktadır. Bu ansiklopedi, itikat ile ilgili bütün konuları; Şii ve Sünni kaynaklardan yararlanarak bir araya getirilirek düzenli bir biçimde çap edilmiştir. Böylelikle ilim ehli insanların rahatlıkla müracaat ve bilgi edinmelerini sağlamaktadır.

Akait Bilgi Bankasının Programları:
Akait bilgi bankası iki bölümden oluşmaktadır:

1-Akait Bürosu:
Bu bölüm Ehl-i Beyt (a.s) mektebinin eski ve yeni yazarları tarafından yazılmış yaklaşık 700 kaynak kitabı ve Ehl-i kitabın kaynak kitaplarını temin edip düzenlemiş ve çap etmiştir.

2-Konuların Ele Getirilmesi:
İlk aşama; Müslümanların halı hazırda karşılaştıkları yaklaşık 1000 kadar en önemli itikat konularının fihristinin hazırlanmasıdır. Daha sonra Şii ve Sünni kaynak kitaplarının ki bunlar yaklaşık olarak 3000 kitaptan oluşmaktadır temin edilmiştir. Bu aşamada yaklaşık olarak 40 araştırmacı faaliyet göstermektedir. Elde edilen ham bilgiler bilgisayara yazıldıktan sonra bilgi bankasının ilk merhalesi başlamıştır. Bu konulur şunlardan ibarettir; Tevhit, adalet, nübüvvet, imamet, mead. Ve her konu kendi dosyasına yazılmıştır. Hatırlatmak gerekir ki şu ana kadar elde edilen konular yaklaşık 800 cilt kitap halini almıştır. Henüz bu çalışma devam etmektedir. Araştırmacıların rahatlıkla istifade edebilmeleri için teknik ve ilmi işlemleri sürdürülmektedir.

Tatbik-i Akait Kitapları:
Bu merkezde şu ana kadar en önemli akait konuları üzerine bir ansiklopedi hazırlanmış ve araştırmacıların rahat bir şekilde başvurup bilgi edinmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Ansiklopedi el-Akaidi’l-İslamiyye adında olup şu ana kadar dört cildi çap edilmiştir;

Birinci cilt: Fıtrat ve Marifet Şinasi konuları.
İkinci cilt: Tevhit, şirk, teşbih ve tecsim konuları.
Üçüncü cilt: Dinlere ve İslami mezheplere göre şefaat konusu.
Dördüncü cilt: Enbiyaların (a.s) ve İmamların (a.s) ismeti hakkında.
Ayatu’l-Gadir: Bu kitabı çap etmekte ki hedef Peygamber efendimizin (s.a.a) son veda haccında okumuş olduğu hutbe ve Gadir Hum hakkında nazil olan ayetlerin geniş bir şekilde incelenmesidir.

Şunu da hatırlatmak gerekir ki bu merkez değerli araştırmacı ve yazarlara her türlü ücretsiz hizmeti sunmaktadır.

Adres: Dovr-i Şehr caddesi. 9. sokak, No:3
Telefon: 0098 25 37743790
Faks: 0098 25  37731612
Posta Kutusu: 37165/3665

العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français