Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

İmam Sadık (a.s) İslam Tıbbı Araştırma Merkezi

İslam toplumunun İslam tıbbını ihya etmesi gerekliliği herkes tarafından bilinmektedir. Zira İslam tıbbının kaynağı İmamların (a.s) hadislerine dayanmaktadır. Ve ne yazık ki unutulmaya yüz tutmuştur. Bundan dolayı yüce Allah’ın yardımıyla ve imamların (a.s) inayetleriyle Hz. Ayetullah uzma Sistanî’nin (Allah uzun ömürler versin) bürosunun has teveccühü ve Hz. Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Şehristanî’nin (Allah uzun ömürler versin) yardımlarıyla İmam Sadık (a.s) adında İslam tıbbı alanında bir merkez kurulmuştur. Bu merkez Kum şehrinde ve Hz. Zehra’nın (a.s) kutlu doğum günü münasebetiyle h.ş 1378 yılında açılmıştır.

Merkezin en önemli faaliyetleri şunlardan ibarettir:
1-İslami muteber kaynak ve senetlerin toplanarak bilgi bankasında korunması.
2- İslami tıbbın yaygınlaştırılması ve toplumun bu ilimden istifade edilmesi konusunda bilgilendirilerek tekitte bulunulması.
3- Merkez tarafından tıp alanında yapılan çalışma ve araştırmaların neticelerinin tıp camiasına sunulması. Ve eğitici programların halka sunularak cismi ve ruhsal bir şekilde sağlıklı olmalarını sağlamak.
4- Araştırma neticelerinin basın yayın aracılığıyla dağıtılması.

Eminler Heyeti:
İmam Sadık (a.s) merkezinin eminler heyeti altı kişiden oluşmaktadır. Bunlardan üç kişisi Kum Havzası üstatları ve diğer üç kişisi doktor ve üniversite öğretmenlerinden oluşmaktadır.

Merkezin Araştırma Komitesi:
Bu merkezde sekiz araştırma komitesi bulunmaktadır.
1-Kur’an ayetleri üzerine araştırma yapan komite: Bu komitenin vazifesi Kur’an-ı Kerim’in sağlık ve selamet hakkında olan ayetlerinin incelenip araştırılmasıdır.
2- Ayetler ve hadisler üzerinde araştırma yapan komite: bu komitenin vazifesi ayetlerin ve hadislerin toplanması ve İmamların (a.s) tıp hakkında buyurdukları hadislerin toplanıp incelenmesidir.
3- Sınıflandırma Komitesi: Hiç şüphesiz İslam kültürü tıp hakkında birçok değerli kitaba sahiptir. Ne yazık ki birçok nedenlerden dolayı araştırmacıların bu kitaplara ulaşabilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı bu komite tıp hakkında ki kitapları konulara göre sınıflandırıp araştırmacıların rahat bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamaktadır.
4- Fıkh-ı Tıp hakkında Araştırma Komitesi: Bu araştırma komitesinin vazifesi tıp alanında uzmanca konuların belirlenip toplanması ve âlimlerin, fakihlerin tıp hakkında görüşlerinin sınıflandırılarak fihristinin oluşturulmasıdır.
5- İslam’a Göre Tıp Ahlakının Araştırılması Komitesi: Bu komite bir grup doktorun yardımıyla İslam tıbbında ahlak dersi programını oluşturmakla görevlidir. Ayetler ve Peygamber (s.a.a) efendimizin siresi ışığında bu alanda ders programlarını hazırlamakla meşguldür.

6-Değerlendirme Komitesi: bu komite ise Peygamber (s.a.a) efendimiz ve İmamlar (a.s) tarafından tıp alanında elimize ulaşan konuların günümüz tıbbı ile karşılaştırılıp değerlendirilmesi ile mükelleftir. Daha sonra birinci aşamada bu araştırmaların neticeleri araştırma merkezlerine bildirilmekte ve daha sonra ikinci merhale de ise halka duyurulmaktadır. Ve böylelikle İslam dininin kâmil bir din olduğu üzerinde tekit edilmektedir.
7- Tercüme Komitesi: Bu komitenin sorumluluğu tercüme edildiğinde daha çok faydası olacağına inanılan kitapların belirlenmesidir.
8- Araştırmaların Uygun bir şekilde çalışmasını sağlayan komite: Bu komitenin vazifesi ise değişik komiteler tarafından yapılan ve İslam tarafından doğruluğu ispatlanmış tıbbi araştırmalardan elde edilen neticelerin karşılaştırılıp tatbik edilmesidir.

Tahkik Merkezi Kütüphanesi:

Bu merkezin hedeflerinden birisi İslam Tıbbi Özel Kütüphanenin kurulmasıdır. Ve bu kütüphanenin tesisi için ön hazırlıklar yapılmaya başlanmıştır.

Özel Tıp Dergisi:
Bu merkezin diğer bir hedefi de tıp hakkında özel bir derginin hazırlanıp çap edilmesidir. Bundan amaç ise merkez tarafından yapılmış olan araştırma ve çalışmaların havza âlimleri ve ilmi merkezlerde çalışan insanların ellerine ulaşmasıdır.

Adres: Şahit caddesi, Nirugah. No: 8 KUM / İRAN
Telefon: 8844040-2

العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français