Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Ders ve Havza Kitaplarının Telif ve Dağıtım Merkezi

Havza ders kitaplarının önemi herkes tarafından iyi bilinmektedir. Bu kitaplar ilim havzası öğrencilerinin en önemli ihtiyaçlarından birisidir. Ne yazık ki şu ana kadar hiçbir müessese veya merkez havza ders kitaplarının çap görevini üstlenmemiştir. Bundan dolayı bu denli önemli bir eksikliğin giderilmesi için Hz. Ayetullah uzma Sistanî’nin (Allah uzun ömürler versin) bürosu Ders ve Havza Kitaplarının Telif ve Dağıtımı adı altında ve Kum Havza ilimleri müdüriyetinin yardımlarıyla bir merkez tesis etmiştir.
Bu merkezin hedefleri şunlardan ibarettir:
1-Eski ve yeni telif edilmiş havza kitaplarının toplanması.
2-Şii olmayan havza ve üniversitelere ait kitapların ve yardımcı kitapların toplanması. Örneğin; Mısır’da bulunan el-Ezher, Suudi Arabistan’da bulunan ummu’l-Kura gibi üniversitelerde okunan kitaplarıntemin edilmesi.
3- Havza için yazılmış kitap ve makalelerin bir araya getirilmesi.
4-Ders kitapları hakkında önemli üniversite üstatlarının müspet veya menfi görüşlerinin toplanması.
5- Değişik uzman, araştırmacı kadro ve komitelerin oluşturulması. Bu komiteler şu dallarda görev yapmaktadırlar:
a- Tefsir ve Kur’an ilimleri.
b- Hadis ilimleri
c- Ahlak ve İrfan.
d- Fıkıh ve Usul
e- Kelam ilmi.
f- Mantık ve felsefe

Bu kadrolar havza ders kitaplarının metinlerinin gözden geçirip, inceleyip ve gereken düzeltmeleri yaptıktan sonra merkez heyetinin onayı ile kitabı çap etmektedirler.

Adres: Sefaiye caddesi. Mümtaz sokak. Kum / İRAN
Telefon: 0098 25 37742850

العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français