Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Uluslar arası Alulbayt Haberleşme Merkezi - Merkez Şube

Uluslar arası Alulbayt Haberleşme Merkezi yüce Allah’ın yardımı ve Hz. Bakiyyetullah’ın (Canlarımız ona feda olsun) teveccühü ile gerçek İslam dinini yayma, Hz. Muhammed’in (s.a.a) getirmiş olduğu ve günden güne cihan ve insanlar arasında yükselen İslam’ı yaşatma yolunda çalışmaktan, değerli taklit mercileri ile irtibat köprüsü kurarak insanların itikadi ve şer’i sorularına cevap vermekten kıvanç duymaktadır.
Bu değerli ve önemli kazanım Hz. Ayetullah uzma hacı Seyit Ali Hüseynî Sistanî’nin (Allah uzun ömürler versin) bürosunun denetimi ve Hz. Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin hacı Seyit Cevat Şehristanî’nin (Allah uzun ömürler versin) yönetimi altında h.ş 1377 yılında Gadir Hum bayramında faaliyetlerine başlamıştır. Kendine has, önemli ve eşsiz çalışmalarını masum ve temiz Ehl-i Beyt (a.s) mektebi âşıklarına sunmuştur.

Bu merkezin hizmetleri kısaca şunlardan ibarettir:
1-al-shia adında büyük internet sitesinin kurulması. Şu ana kadar bu site dünya genelinde yaygın olan dokuz dil üzerinden hizmet sunmaktadır. Bu diller şunlardan ibarettir:
a- Farsça
b-Arapça
c- İngilizce
ç-Almanca
d-Rusça
e-Endonezyaca
f-Urduca
g- Fransızca
h- Taylandça

Allah’ın yardımıyla çok yakın bir zamanda bu diller artırılacaktır.

Farsça kısmı on bir bölümden oluşmaktadır ve bu bölümler şunlardan ibarettir:
1-Kur’an-ı Kerim
a- Kur’an-ı Kerim’in metni. İstenilen ayet veya sözcüğü rahat bir şekilde bulmayı sağlayan arama motoru.
b- Üç defa tekrar edilebilinen Kur’an öğrenim hizmeti. Yaklaşık olarak 45 muhtelif dersten oluşmaktadır.
c- Kur’an-ı Kerim hafızlarının tanıtılması; Erkekler ve bayanlar ki şu ana kadar 516 kişi bu bölümde tanıtılmaktadır.
d- İranlı ve Mısırlı kâriler tarafından tertil ile okunan kamil Kur’an kıraati.
e- Kur’an-ı Kerim hakkında yazılmış kitapların tam metinleri. Şu ana kadar bu bölümde 42 kitap bulunmaktadır.

2-İtret
a- Masum imamların (a.s) kısaca hayatları. Ve değerli sözlerinden seçmeler.
b-İmamların (a.s) ve dostlarının mukaddes mekanlarının resimleri.
c- İmamlar (a.s) hakkında yazılmış kitap ve makalelerin tam metinleri.
3- Şiilik
a-Geçmiş ve günümüzde yaşayan Şii alimleri ve büyüklerinin hayatları.
b- Şii mektebini savunma; iki bölümden oluşmaktadır:
1-Başkaları tarafından ortaya atılan şüphelerin cevapları.
2-Şiilerin Ehl-i Sünnete sordukları sorular.
c-Şii mezhebi hakkında yazılmış kitap ve makalelerin tam metni.

4-Müçtehitler ve Âlimler

a-Bazı değerli müçtehit ve alimlerin kısaca hayatları ve eserleri.
b- Taklit mercilerinin tam ilmihalleri.
c-Ziyaretçiler tarafından sorulan şer’i sorular ve bu soruların değerli taklit mercilerinin eline ulaştırılması.
d- Ziyaretçiler tarafından sorulan itikat ile ilgili sorular ve bu soruların değerli taklit mercilerinin eline ulaştırılması.

5-Müsteşrikler - Oryantalistler
a- Müsteşriklik ilminin doğuşu ve şu an günümüzde Avrupa da okutulan müsteşriklik derslerinin dalları.
b- Müsteşriklik hakkında yazılmış bazı kitap ve makalelerin kısaca tanıtımı.
c-İslam Şinasi ve müsteşriklerin İslam hakkında ki görüşleri.
d- İslam dinini seçen müsteşriklerin tanıtımı.
e- Müsteşriklerin İslam hakkında ortaya attıkları şüpheler ve bizlerin cevapları.
f- Bu alanda yazılan kitap ve makaleler.

Toplumsal
a-Aile
b- Bayanlar

c-Gençler
d-Çocuklar
Bu bölümde yukarıda zikredilen konular hakkında kitaplar bulunmaktadır.

7- Kütüphane
a- Farsça İslami siteler arasında en çok kitaba sahip olan kütüphanedir. Kitapların tam metinlerini mütalaa imkânı bulunmakta ve dokuz konu üzerinedir. Kütüphane her an güncelleştirilmekte ve genişletilmektedir.
b- 23 derginin tam metni. 201 değişik ilmi, kültürel, toplumsal ve iktisadi alanda dergi bulunmaktadır.

Sohbet Köşesi
Bu bölümde değerli ziyaretçiler dostça ve kardeşçe birbirlerinin görüşlerini öğrenebilir, değişik ve istedikleri konularda sohbet, münazara edebilirler. Aynı zamanda yeni dostlar kazanabilirler.

9- Ses Bankası
a- Alim ve bilginlerin değişik alanlarda yapmış oldukları sohbetler bulunmakta ve ziyaretçiler rahat bir şekilde bilgisayarlarına indirebilirler.
b- Değişik mezhebi günler münasebetiyle en iyi okuyucuların metihleri ve mersiyeleri bulunmaktadır.
c- Dualar

10- Diğer Siteler
a- Mukaddes Kum şehrinde bulunan 82 araştırma merkezinin tanıtımı ve faaliyet alanları.
b- Şu an faal olan İslam sitelerinin tanıtımı.

11-Bizim Hakkımızda
a- Uluslar arası Alulbayt Haberleşme Merkezinin tanıtımı.
b- Önemli makamların ve bilginlerin merkezimizi ziyaretleri ve merkezimiz hakkında yazılı görüşleri.
c- İnternet te al-shia sitesi hakkında ziyaretçilerin görüşleri ve önerileri.


2-Teknik-Fenni Hizmetler
Bütün müçtehitlerin bürolarına, ilim havzalarına, ilmi ve kültürel müesseselere internet hizmeti vermektedir.
a-Güçlü internet hattı ve istendiğinde özel yüksek düzeyde internet hattı hizmeti. İnternette rahat bir şekilde dini sohbetlerin yapılabilmesi için güçlü 24 saatlik internet hattı hizmeti.
b- Uluslar arası domain kaydı.
c- web sitesinin sıfırdan hazırlanıp internet üzerine gönderilmesi.
1- Grafik, programcılık, değişik forumlar, web üzerinde bilgi bankası oluşturma, film, sesli yayınlar…
2- İnternet üzerinden ilmi ve kültürel toplantıların naklen yayını.
d- Güçlü serverler üzerinden internet siteleri için alan tahsis edilmesi. Mail için her türlü internet hizmetinin sunulması. Bilgi bankaları, hizmet ve destek, her dilde programcılık, ziyaretçilerin geniş şekilde raporları, her site için özel kontrol paneli.
e- Merkezlerin tam bir şekilde internet faaliyetlerini sağlamak ve hizmetler.
f- İnternet sitelerini güncelleştirmek için özel olarak programların yazılması.

3- İnternet Cafe
Müracaat edenler özellikle alim ve üniversite öğrencilerinin araştırma yapmaları için internet hizmeti.

4-Müşteri Hizmetleri
Özel ortamlarda çalışma yapmak isteyenler için internet hattı imkânı sunmaktadır.

Adres: Dovr-i Şehr, No:294 Kum / İRAN
Telefon: 0098 25 3774511
Faks: 0098 25 37742073

http://www.al-shia.org/

العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français