Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Uluslar arasAlulbayt Haberleşme Merkezi - İmam Mehdi (a.f)

Hz. Bakiyetullah’ın (a.f) âlemdeki vücudunun bereketiyle ki insanların ve cihanda bulunanların başının tacıdır, İsfahan şehrinde Ehl-i Beyt (a.s) mektebi ilminin yayılması ve tanıtılması yönünde yeni bir adım daha atılmıştır. O da İmam Mehdi (a.f) adında bir sitenin kurularak Zamanın imamının (a.f) ne kadar mazlum olduğunun insanlara anlatılmasıdır.
İsfahan şehrinin değerli alim, bilgin ve düşünürleri, İmam Mehdi’nin (a.f) hayatını inceleyip her alanında özel araştırma yapıp ve bütün insanlara tanıtılması amacıyla bir sitenin kurulması üzerine muhterem alim Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin hacı Seyit Cevat Şehristanî’den (Allah uzun ömürler versin) istekte bulunmuşlardır. Ve İsfahan havza ilimleri âlimlerinin yardımlarıyla Şii aleminin değerli taklit mercii Hz. Ayetullah uzma hacı Seyit Ali Hüseynî Sistanî’nin (Allah uzun ömürler versin) bürosunun gözetimi altında Şaban ayının on beşi h.k 1422 yılında İmam Mehdi’nin (a.f) doğum gününde tesis edilmiştir.

Adres: İsfahan / İRAN
http://www.montazar.net/

العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français