Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Alulbayt Uluslar arası Haberleşme Merkezi - Karaçi

Hak İslam dini sesini insanlara duyurabilmek için geniş çapta tebliğ araçlarına ihtiyacı vardır. Bunun yanında yeni tebliğ yöntemlerinin de iyi bilinip tanınması da gerekmektedir. Bu tebliğ araçlarından birisi de internet sitesidir.
Bundan dolayı Karaçi şehrinin (Pakistan) değerli alim, bilgin ve düşünürleri, Ehl-i Beyt (a.s) mektebi üzerine özel araştırma yapan ve bütün insanlara tanıtılması amacıyla bir sitenin kurulması için muhterem alim Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin hacı Seyit Cevat Şehristanî’ye (Allah uzun ömürler versin) istekte bulunmuşlardır. Ve Karaçi havza ilimleri âlimlerinin yardımlarıyla Şii aleminin değerli taklit mercii Hz. Ayetullah uzma hacı Seyit Ali Hüseynî Sistanî’nin (Allah uzun ömürler versin) bürosunun gözetimi altında Karaçi (Pakistan) şehrinde es-Sırat sitesi tesis edilmiştir.

Bu site internet üzerinden Urdu dilinde yayın yapmaktadır.

Adres: Karaçi - PAKİSTAN

العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français