Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Sorular ve Cevaplar » CENAZE HÜKÜMLERİ

11 Soru: Cenazenin yıkanma, kefenleme, namaz veya defin işlerinin doğru yapılıp yapılmadığı hususunda şüpheye düşülürse hüküm nedir?
Cevap: Mezkur işleri tekrar yapmaya gerek yoktur.
12 Soru: Ölmüş kadının velisi kimdir?
Cevap: Kocasıdır.
13 Soru: Buluğa ermemiş çocuk ölünün işlerini görmek hususunda veli sayılır mı?
Cevap: Hayır sayılmaz.
14 Soru: Deli, ölünün işlerini görmek hususunda ölünün velisi sayılır mı?
Cevap: Hayır sayılmaz.
15 Soru: Bizzat kendisi veya başka birini görevlendirerek meyyitin işlerini üstlenme imkanı olmayan gaip birisinin hükmü nedir?
Cevap: Velayeti yoktur.
16 Soru: Birisi “Ben ölünün velisi veya vasisiyim” derse sözü kabul edilebilinir mi?
Cevap: Sözlerine güvenilirse veya ölü onun elindeyse yada iki adil şahit onun sözlerinin doğruluğuna şahadet verirse sözleri kabul etmek gerekir.
17 Soru: Birisi “Ölünün velisi tarafından, yıkama, kefenleme ve gömme işleri hakkında izinliyim” derse sözleri kabul etmek gerekir mi?
Cevap: Sözlerine güvenilirse veya ölü onun elindeyse yada iki adil şahit onun sözlerinin doğruluğuna şahadet verirse sözleri kabul etmek gerekir.
18 Soru: Ölü kendisinin yıkanma, kefenleme, kabre konulması ve namazıyla ilgili olarak velisi dışında bir başkasını belirlerse hangisinin bunları yapması gerekir?
Cevap: Ölünün belirlediği kimsenin bu işleri yapması gerekir.
Yeni bir soru göndermek için buraya tıklayınız
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français