پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » آموزش احکام بانوان به زبان ساده (حیض - استحاضه - نفاس - غسل - تیمم)

گفتگویی درباره غسل ← → گفتگویی درباره استحاضه

گفتگویی درباره نفاس

روز بعد مادر گفت: امروز درباره نفاس با تو صحبت خواهم کرد.
فاطمه: نفاس چیست؟
مادر: خونی است که هنگام زایمان یا بعد از آن به خاطر زایمان از زن خارج می‌شود، و در این حالت به آن زن نُفَساء گفته می‌شود.
فاطمه: نفاس چند روز ادامه می‌یابد؟
مادر: بیشترین مدت نفاس ده روز است.
فاطمه: کمترین مدت آن چقدر است؟
مادر: حداقلی ندارد و ممکن است یک دقیقه یا کمتر از آن باشد.
فاطمه: آیا نفاس زنان با یکدیگر متفاوت است؟
مادر: زنان نُفَساء سه دسته هستند و هر کدام حکم مخصوص خود را دارد.
دسته اول: زنی که خونریزی او از ده روز بیشتر نشود.
فاطمه: حکم این زن چیست؟

مادر: تمام مدت زمان خونریزی را نفاس قرار دهد.
و دسته دوم: زنی که خونریزی او از ده روز بیشتر شود و عادت عددیه معینی در حیض داشته باشد مانند اینکه عادت او در حیض پنج روز در هر ماه باشد.
فاطمه: حکم این زن چیست؟
مادر: نفاس را به مقدار روزهای عادت خود قرار دهد که در مثال ما پنج روز است.
فاطمه: خونی که بعد از روز پنجم می‌بیند چه حکمی دارد؟
مادر: آن را استحاضه قرار دهد.
فاطمه: اگر زن نفساء خونریزی اش بیش از 10 روز بعد از مدت نفاس ادامه داشته باشد (مثلا 40 روز) آیا همچنان حکم استحاضه را دارد؟
مادر: خیر و حکم آن تفصیل دارد که باید به رساله عملیه مراجعه شود.
و دسته سوم: زنی که خونریزی او از ده روز بیشتر شود ولی عادت عددیه معینی در حیض نداشته باشد.
فاطمه: حکم او چیست؟
مادر: نفاس خود را ده روز قرار دهد.
فاطمه: اگر زن نُفَساء عادت معینی در حیض داشته باشد و روزهای خونریزی او از روزهای عادت بیشتر شود و نداند این خون قبل از روز دهم قطع خواهد شد یا بعد از آن نیز ادامه پیدا خواهد کرد، وظیفه‌اش چیست؟
مادر: می‌تواند تا روز دهم عبادات خود را ترک نماید، پس اگر خونریزی او قبل از پایان روز دهم قطع شود تمام مدت را نفاس قرار دهد و اگر تا بعد از روز دهم ادامه داشت غسل کند و به وظایف زن مستحاضه عمل نماید.
فاطمه: پس حکم عباداتی که در این فاصله (از پایان عادت تا پایان روز دهم) ترک کرده بود چیست؟
مادر: آن را استحاضه قرار دهد و عبادات ترک شده در این مدت را قضا کند.
فاطمه: اگر خونریزی در روز اول قطع شد و بعد از چند روز دوباره شروع شود و در روز دهم یا قبل از آن دوباره قطع شود حکمش چیست؟
مادر: هر دو خون را نفاس قرار دهد.
فاطمه: پس حکم روزهای پاکی بین این دو خونریزی چیست؟
مادر: در این روزها [باید بین وظایف زن پاکیزه و محرمات زن نُفَساء جمع کند]، (مثلاً: در این فاصله از یکسو نماز و روزه واجب خود را به‌جا آورد و از سوی دیگر خط قرآن را لمس ننموده یا در مسجد توقف نکند).
فاطمه: اگر خونریزی شروع شده و قطع شود و دوباره شروع شده و بازهم قطع شود و این روال ادامه داشته باشد ولی مجموع خونریزی‌ها از ده روز بیشتر نشود حکمش چیست؟
مادر: تمام اوقاتی که خونریزی داشت را نفاس قرار دهد و در پاکی‌هایی که میان دو خون هستند [باید بین وظایف زن پاکیزه و محرمات زن نُفَساء جمع کند].
فاطمه: اگر زن، نفاس را به پایان رساند و دوباره خون دید چه کند؟
مادر: هر خونی که زن پس از پایان نفاس و به مدت ده روز می‌بیند استحاضه است خواه صفات حیض را داشته یا نه، و خواه خونریزی در ایام عادت او باشد یا نه.
فاطمه: احکام زن نُفَساء چیست؟
مادر: تمام احکامی که برای زن حائض بیان شد برای زن نُفَساء هم می‌باشد خواه نسبت به واجبات باشد یا محرمات [حتی خواندن آیات داری سجده واجب و عبور از مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) و توقف در سایر مساجد وقرار دادن چیزی در آنها].
گفتگویی درباره غسل ← → گفتگویی درباره استحاضه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français