پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » آموزش احکام بانوان به زبان ساده (حیض - استحاضه - نفاس - غسل - تیمم)

کارهایی که بر زن حائض حرام است ← → لکّه بینی در سایر روزها

وارسی در پایان حیض

فاطمه: اگر زنی احتمال دهد که خونریزی قطع شده است، چه وظیفه ای دارد؟
مادر: اگر خونریزی در ظاهر قطع شده بود ولی احتمال می داد که در باطن خون باشد باید خود را وارسی کند، و بدون وارسی جایز نیست عبادت ها را ترک کند.

فاطمه: چگونه خود را وارسی کند؟
مادر: باید کمی پنبه را در محلِ خونریزی فرو ببرد و مدّتی صبر کند، سپس آن را بیرون آورد، پس اگر پنبه سفید بود و آلودگی نداشت پاک شده است، و اگر پنبه آلوده به خون بود معلوم می شود هنوز پاک نشده است.
فاطمه: ممکن است بسیاری از دخترها قبل از ازدواج نتوانند به این کیفیت خود را وارسی کنند، در این صورت چگونه می توانند بفهمند که خون قطع شده است یا نه؟
مادر: اگر مطمئن شوند که خونریزی در باطن قطع شده یا مطمئن شوند که خونریزی همچنان ادامه دارد، باید طبق اطمینان خود عمل کنند.
و در صورت شک باید همچنان بنا را بر حیض بگذارند تا اینکه مطمئن شوند پاک شده اند.
کارهایی که بر زن حائض حرام است ← → لکّه بینی در سایر روزها
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français