پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » آموزش احکام بانوان به زبان ساده (حیض - استحاضه - نفاس - غسل - تیمم)

استحاضه قلیله ← → حداقل و حداکثر مدّت استحاضه

اقسام استحاضه

فاطمه: آیا خون استحاضه همیشه به یک صورت خارج می شود؟
مادر: خیر، استحاضه سه قسم است: قلیله، متوسّطه و کثیره.
1- استحاضه قلیله: آن است که هنگام وارسی خون فقط روی پنبه را آلوده کند.
2- استحاضه متوسّطه: آن است که خون در پنبه فرو رود هرچند در یک گوشه آن باشد، ولی از طرفِ دیگرِ پنبه بیرون نیاید و به نوار بهداشتی نرسد.
3- استحاضه کثیره: آن است که خون پنبه را فرا گیرد، یا اینکه در پنبه فرو رود و از طرفِ دیگر بیرون آید و به نوار بهداشتی برسد.
استحاضه قلیله ← → حداقل و حداکثر مدّت استحاضه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français