پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » آموزش احکام بانوان به زبان ساده (حیض - استحاضه - نفاس - غسل - تیمم)

حکم خونِ نفاس اگر از روزهای عادت بیشتر باشد ← → حکم خون پس از عمل سزارین

حداقل و حداکثر مدّت خون نفاس

فاطمه: خون نفاس حداقل و حداکثر چند روز است؟
مادر: خون نفاس حداقلِ معیّنی ندارد و ممکن است یک دقیقه باشد، ولی حداکثر آن ده روز است.

فاطمه: اگر خون نفاس قبل از ده روز قطع شود، چه حکمی دارد؟
مادر: همه آن نفاس است، و بعد از قطع شدن خون باید غُسل کند و عبادت های خود را به جا آورد.

فاطمه: اگر خونِ نفاس از ده روز بگذرد، چه حکمی دارد؟
مادر: اگر زن در حیض «عادت عددیّه» یا «عادت وقتیّه و عددیّه» دارد، به اندازه روزهایِ عادتِ او نفاس، و بقیّه استحاضه است.
و اگر «مبتدئه» یا «مضطربه» باشد یا «عادت وقتیّه» دارد، تا ده روز نفاس، و بقیّه استحاضه است.
حکم خونِ نفاس اگر از روزهای عادت بیشتر باشد ← → حکم خون پس از عمل سزارین
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français