پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » خلاصه ای از احکام عبادات

مطهّر پنجم: تبعیت ← → مطهّر سوم: برطرف شدن عین نجاست

مطهّر چهارم: زمین

کف پا و ته کفش با راه رفتن یا کشیدن آن روی زمینِ پاک و خشک، پاک می‌شود به‌شرط آن‌که عین نجاستی که روی آن است با همان راه رفتن یا کشیدن برطرف شود بدون آن‌که از وسیله دیگری استفاده شود، همچنین ـ بنابر احتیاط واجب ـ در صورتی کف پا و ته کفش پاک می‌شود که نجاست از ناحیه زمینِ نجس به آن دو سرایت کرده باشد.
مطهّر پنجم: تبعیت ← → مطهّر سوم: برطرف شدن عین نجاست
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français