پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

اهمّیت و چگونگی یادگیری احکام الهی ← → پیش‌‌گفتار

مقدّمه چاپ سوّم

بحمد اللّه همزمان با «چاپ سوّم توضیح المسائل جامع»، جلدهای دوّم و سوّم و چهارم این رساله نیز، به زیور طبع آراسته شد. همین طور در این چاپ، تغییراتی در مسائل جلد اول نسبت به چاپ اول و دوم ایجاد شده که عمدۀ آنها عبارت است از «اضافه شدن مسائل متعدّد»، «تکمیل و تصحیح برخی از مسائل» و «تقسیم شدن بعضی از مسائل طولانی و تبدیل آن به دو یا چند مسأله».
همچنین، این امر باعث شد که فصل¬های روزه، اعتکاف، حج، امر به معروف و نهی از منکر، خمس و زکات که قبلاً در جلد اول بود، به جلد دوم رساله منتقل گردد و سایر ابواب فقهی در ادامۀ آن ذکر شود.
اهمّیت و چگونگی یادگیری احکام الهی ← → پیش‌‌گفتار
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français