پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط ششم: کارهای وضو را به ترتیب به‌جا آورد ← → شرط چهارم: اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد

شرط پنجم: به قصد قربت و اخلاص وضو بگیرد

مسأله 310. انسان برای آنکه وضو را با قصد قربت و اخلاص گرفته باشد، همین که آن را به قصد اطاعت از امر خداوند متعال انجام دهد، کافی است و اگر به قصد ریا و خودنمایی یا برای خنک شدن بدن یا مانند آن وضو بگیرد، باطل است.
مسأله 311. انسان لازم نیست نیّت وضو را با زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند، بلکه اگر تمام کارهای وضو، به انگیزۀ اطاعت از فرمان خداوند متعال به‌جا آورده شود، کافی است.
شرط ششم: کارهای وضو را به ترتیب به‌جا آورد ← → شرط چهارم: اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français