پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

مستحبات وضو ← → احکام دیگر وضو

مواردی که وضو را باطل می‌کند

مسأله 346. هشت چیز، وضو را باطل می‌‌کند:
اوّل: ادرار و نیز رطوبت مشکوکی که از مرد بعد از ادرار کردن و قبل از استبراء نمودن خارج می‌شود و در حکم ادرار است؛
دوّم: مدفوع؛
سوّم: باد معده و روده که از مخرج مدفوع خارج شود؛
چهارم: خوابی که به سبب آن چشم نبیند و گوش نشنود؛ ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود، وضو باطل نمی‌‌شود؛
پنجم: چیزهایی که عقل را از بین می‌‌برد مانند دیوانگی، مستی و بیهوشی؛
ششم: استحاضۀ زنان، خواه استحاضه قلیله باشد یا استحاضه متوسطه یا کثیره باشد و تفصیل آن در فصل احکام استحاضه بیان می‌شود؛
هفتم: جنابت؛
هشتم: حیض.
مستحبات وضو ← → احکام دیگر وضو
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français