پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرایط وضوی جبیره ← → احکام دائم الحدث

وضوی جبیره

مسأله 363. شیئی که با آن زخم یا دُمَل یا شکستگی را می‌‌بندند مانند باند، گچ، پارچه، آتِل، دوا و مَرهَمی که روی زخم و مانند آن می‌‌گذارند، «جبیره» نامیده می‌‌شود.
شرایط وضوی جبیره ← → احکام دائم الحدث
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français