پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

حکم تیمّم جبیره‌ای ← → احکام دیگر وضوی جبیره‌ای

احکام غسل جبیره‌‌ و شرایط آن

مسأله 399. احکام و شرایط غسلی‌‌ که به صورت جبیره‌‌ای انجام می‌‌شود (به جز غسل میّت)،[1] همانند احکام و شرایط وضوی جبیره‌‌ای است، ولی باید بنابر احتیاط لازم، آن را ترتیبی به‌جا آورند و توضیح موارد آن چنین است:
1. زخم، دُمَل یا شکستگی همراه با جراحت و زخم باشد و آب برای آن ضرر داشته باشد، چه روی آن باز و چه بسته باشد؛ در این صورت، مکلّف مخیّر بین غسل جبیره‌ای و تیمّم است و اگرغسل را انتخاب کند:
الف. روی قسمت صدمه دیده بسته است؛ در این صورت، باید روی آن را مسح کند.
ب. روی قسمت صدمه دیده باز است؛ در این صورت، باید اطراف آن را شسته و بنابر احتیاط مستحب پارچۀ پاکی روی قسمت صدمه دیده گذاشته و روی پارچه را مسح نماید.
2. شکستگی بدون جراحت بوده و آب برای آن ضرر داشته باشد:
الف. روی آن باز است؛ در این صورت، باید تیمّم بدل از غسل کند.
ب. روی آن بسته است و مسح روی جبیره ممکن است؛ در این صورت، باید غسل کند و روی جبیره را مسح نماید.
ج. روی آن بسته است و مسح روی جبیره ممکن نیست؛ در این صورت، اگر جبیره خارج از اعضای تیمّم است‌، باید تیمّم کند و اگر در اعضای تیمّم است، بنابر احتیاط واجب هم غسل (بدون مسح قسمت آسیب دیده) و هم تیمّم نماید.

[1]. به مسألۀ «757» رجوع شود.
حکم تیمّم جبیره‌ای ← → احکام دیگر وضوی جبیره‌ای
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français