پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

حکم تیمّم جبیره‌ای ← → احکام دیگر وضوی جبیره‌ای

احکام غسل جبیره‌‌ و شرایط آن

مسأله 399. احکام و شرایط غسلی‌‌ که به صورت جبیره‌‌ای انجام می‌‌شود (به جز غسل میّت)،[1] همانند احکام و شرایط وضوی جبیره‌‌ای است، ولی باید بنابر احتیاط لازم، آن را ترتیبی به‌جا آورند و توضیح موارد آن چنین است:
1. زخم، دُمَل یا شکستگی همراه با جراحت و زخم باشد و آب برای آن ضرر داشته باشد، چه روی آن باز و چه بسته باشد؛ در این صورت، مکلّف مخیّر بین غسل جبیره‌ای و تیمّم است و اگرغسل را انتخاب کند:
الف. روی قسمت صدمه دیده بسته است؛ در این صورت، باید روی آن را مسح کند.
ب. روی قسمت صدمه دیده باز است؛ در این صورت، باید اطراف آن را شسته و بنابر احتیاط مستحب پارچۀ پاکی روی قسمت صدمه دیده گذاشته و روی پارچه را مسح نماید.
2. شکستگی بدون جراحت بوده و آب برای آن ضرر داشته باشد:
الف. روی آن باز است؛ در این صورت، باید تیمّم بدل از غسل کند.
ب. روی آن بسته است و مسح روی جبیره ممکن است؛ در این صورت، باید غسل کند و روی جبیره را مسح نماید.
ج. روی آن بسته است و مسح روی جبیره ممکن نیست؛ در این صورت، اگر جبیره خارج از اعضای تیمّم است‌، باید تیمّم کند و اگر در اعضای تیمّم است، بنابر احتیاط واجب هم غسل (بدون مسح قسمت آسیب دیده) و هم تیمّم نماید.

[1]. به مسألۀ «757» رجوع شود.
حکم تیمّم جبیره‌ای ← → احکام دیگر وضوی جبیره‌ای
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français