پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط دوّم: قبل از یائسگی باشد ← → شرایط خون حیض

شرط اوّل: پس از بلوغ باشد

مسأله 486. اوّلین شرط خون حیض آن است که بعد از بلوغ باشد. بنابراین، خونی که دختر قبل از تمام شدن نه سال قمری[1] می‌بیند، حیض نیست، خواه نشانه‌های حیض را داشته باشد یا نه.
مسأله 487. دختری که نمی‌داند نه سالش تمام شده یا نه، اگر خونی ببیند که دارای نشانه‌های حیض[2] نباشد، حیض نیست و اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد حکم به حیض بودن آن محلّ اشکال است؛
البتّه اگر حیض بودن آن خون مورد اطمینان باشد، هرچند این اطمینان با استفاده از وسایل علمی جدید حاصل شده باشد، در این صورت معمولاً اطمینان پیدا می‌شود که نه سال او تمام شده است.

[1]. چگونگی تبدیل نه سال قمری به سال شمسی در مسألۀ «1» ذکر شد.
[2]. نشانه‌های ‌حیض در مسألۀ «484» ذکر شد.
شرط دوّم: قبل از یائسگی باشد ← → شرایط خون حیض
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français