پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط پنجم: کمتر از سه روز نباشد ← → شرط سوّم: از رحم باشد

شرط چهارم: از رحم بیرون آمده و خارج شود

مسأله 492. خونی که در رحم مانده و هنوز مقداری از آن هم - هرچند کم - بیرون نیامده، حکم حیض را ندارد.
مسأله 493. در شروع دوران حیض، لازم است خون بیرون بیاید - هرچند کم باشد - و فرق ندارد که خون از مجرای طبیعی‌اش به خودی خود یا به وسیلۀ پنبه و غیر آن بیرون آمده باشد و اگر خون اصلاً بیرون نیامده و فقط در فضای فرج (مَهْبِل) ریخته، حکم حیض بر آن جاری نمی‌شود؛
امّا پس از خارج شدن اوّلیّۀ خون، در ادامۀ حیض، خارج شدن خون به بیرون مجرا شرط نمی‌باشد و لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید، بلکه اگر در باطن فرج، خون باشد کافی است و بودن خون در رحم، کافی نیست و منظور از بودن خون در باطن فرج، آن است که اگر پنبه بگذارد و کمی صبر کند و بیرون آورد خونی شود، هرچند به مقدار بسیار کم باشد و چنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود - طوری که در بین همه یا برخی از زنان معمول است - باز هم حیض می‌باشد.
شرط پنجم: کمتر از سه روز نباشد ← → شرط سوّم: از رحم باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français