پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط هفتم: سه روز اوّل پشت سر هم باشد ← → شرط پنجم: کمتر از سه روز نباشد

شرط ششم: بیشتر از ده روز نباشد

مسأله 497. ششمین شرط خون حیض آن است که مدّت آن بیشتر از ده روز نباشد. بنابراین، خونی که مدّت آن از ده روز می‌گذرد، نمی‌توان همۀ آن را حیض قرار داد و احکام مربوط به تعیین مقدار حیض از این خون، بعداً ذکر می‌گردد.
مسأله 498. روش محاسبۀ ده روز حیض که بیشترین مقدار حیض می‌باشد، مشابه محاسبۀ سه روز است. بنابراین، ابتدای محاسبه، اذان صبح روز اوّل است و زنی که از اذان صبح روز اوّل یا قبل از آن، در شب اوّل خونریزی‌اش آغاز شده، انتهای روز دهم،[1] ده روز حیضش به پایان می‌رسد؛
البتّه در فرض مذکور، اگر خونریزی تا شب یازدهم ادامه پیدا کند، ولی قبل از اذان صبح روز یازدهم قطع شده و زن پاک شود، خونی که در شب یازدهم دیده، حکم حیض را دارد و حکم تجاوز خون از ده روز در مورد آن جاری نمی­شود؛ امّا اگر خونریزی تا اذان صبح[2] یا بعد از آن ادامه یابد، حکم تجاوز خون از ده روز را دارد که در ضمن مسائل حیض بیان خواهد شد.[3]
مسأله 499. زنی که پس از اذان صبح روز اوّل خون می‌بیند، در صورتی که ده شبانه روز -معادل دویست و چهل ساعت - خون ببیند، ده روزش به پایان می‌رسد و نقص و کمی روز اوّل در محاسبه از روز یازدهم تکمیل می‌شود و جبران آن از شب یازدهم کافی نیست.

[1]. در اینکه پایان روز، غروب آفتاب است یا مغرب، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود، مشابه آنچه در مسألۀ «495»در مورد سه روز حیض بیان شد.
[2]. ورود به روز یازدهم.
[3]. بنابراین، زنی که عادت وقتیّه و عددیّۀ 10 روز در اوّل هر ماه دارد، اگر از اذان صبح روز اوّل ماه خون بییند و خونریزیش در شب یازدهم ماه، قبل از اذان صبح روز یازدهم قطع شود، خونی که در تمام این مدّت دیده، حکم حیض را دارد و در این صورت شب یازدهم ملحق به ده روز می­باشد؛ امّا چنانچه خونریزی وی مثلاً تا ظهر روز یازدهم ادامه یابد، حکم تجاوز خون از ده روز را دارد. بنابراین، خون روز اوّل تا پایان روز دهم را حیض قرار داده و بقیّۀ خون­هایی که در شب یازدهم یا روز یازدهم دیده، استحاضه محسوب می­شود.
شرط هفتم: سه روز اوّل پشت سر هم باشد ← → شرط پنجم: کمتر از سه روز نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français