پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط نهم: بین دو حیض، حدّاقل ده روز پاک باشد ← → شرط هفتم: سه روز اوّل پشت سر هم باشد

شرط هشتم: در سه روز اوّل خون استمرار داشته باشد

مسأله 503. هشتمین شرط خون حیض آن است که در سه روز اوّل، خون استمرار داشته باشد و مجرا آلوده به خون باشد؛ به این معنا که هر گاه پنبه بگذارد و کمی صبر کند و بیرون آورد، خونی شود، هرچند به مقدار بسیار کم باشد و چنانچه در بین سه روز، مختصری در باطن پاک شود - طوری که در بین همه یا بعضی از زنان معمول و متعارف است[1] - باز هم حیض محسوب می‌شود.
بنابراین، خونی که در سه روز اوّل استمرار ندارد و مدّتی که بین زنان معمول نیست، قطع شده سپس ادامه پیدا می‌کند، حیض نیست.

[1]. قطع استمرار خون و پاکی در ظاهر و باطن در اثنای سه روز نخست به مدّت اندک، مانند یک ربع یا نیم ساعت اشکال ندارد و امّا به مدّت چند ساعت مضرّ است، مانند اینکه دو روز خون ببیند و نصف روز یا پنج ساعت پاک شود، سپس مجدّداً یک روز یا دو روز خون ببیند و پاک شود؛ که در این صورت، خون­های مذکور حیض نیست و استحاضه محسوب می­شود. به‌طور کلّی، اگر زن شک نماید که فترت و فاصلۀ زمانی که خون در ظاهر و باطن در سه روز اوّل قطع شده به مقدار متعارف و معمول است یا غیر متعارف محسوب می­شود، خون مذکور حکم حیض را ندارد، هرچند مراعات مقتضای احتیاط امری پسندیده است.
شرط نهم: بین دو حیض، حدّاقل ده روز پاک باشد ← → شرط هفتم: سه روز اوّل پشت سر هم باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français