پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

الف. ترشّحات یا لکّه­ های مذکور به‌طور مستمرّ نباشد: ← → شرط نهم: بین دو حیض، حدّاقل ده روز پاک باشد

احکام خون‌ و لکّه‌های مشکوک

مسأله 507. اگر زن خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند خون دُمَل و زخم است یا خون حیض و هر دو احتمال معقول باشد، در این صورت، حکم زن غیر حائض را دارد و باید عبادت‌های خود را انجام دهد؛
مگر آن که قبل از بیرون آمدن این خون مشکوک، حائض بوده که در این صورت، تا مقداری که مجموع خون قبلی (وقتی حائض بوده) و خون مشکوک، ممکن است شرعاً حیض باشد (به این معنا که شرایط نه‌گانۀ حیض را داشته باشد)، باید آن را حیض قرار دهد.
مسأله 508. اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا استحاضه، چنانچه شرایط حیض را داشته باشد، باید حیض قرار دهد.
مسأله 509. اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت، باید یا احتیاط کند، یعنی کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را هم انجام دهد و یا خود را بررسی کند، یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند به مقداری که اطمینان کند خون در آن نفوذ کرده است، سپس آن را به آرامی بیرون آورد، پس اگر فقط اطراف آن آلوده باشد، خون بکارت است و اگر به همۀ آن رسیده، خون حیض می‌باشد.
مسأله 510. اگر زن بداند خونی که از او خارج می‌شود، خون زخم و دُمَل و بکارت و مانند آن نیست و مردّد بین خون استحاضه و حیض و یا نفاس باشد، چنانچه شرعاً حکم حیض و نفاس را نداشته باشد،[1] باید به دستور استحاضه عمل کند؛ بلکه اگر شک داشته باشد که خون استحاضه است یا هر یک از خون‌های دیگر، چنانچه نشانه و شرایط آن خون‌ها (خون‌های دیگر) را نداشته باشد، بنابر احتیاط لازم باید کارهای استحاضه را انجام دهد.
مسأله 511. اگر زن ترشّحات یا لکّه یا لکّه­هایی­ را ببیند که از مجرا (مَهْبِل)­ خارج شده و شک نماید که خون است یا نه، پاک بوده و خون حیض یا استحاضه محسوب نمی­شود؛
مگر آنکه زن حائض­ در اواخر عادت ماهانه، آنها را ببیند و نداند خون است یا آنکه عفونت یا چیز دیگر، چنانچه آن ترشّحات یا لکّه یا لکّه­ها تا قبل از گذشت ده روز از ابتدای حیض قطع شده و استمرار پیدا نکند،[2] حکم خون حیض را دارد و ادامۀ عادت ماهانه محسوب می­شود؛[3] امّا اگر رؤیت ترشّحات یا لکّه­های مشکوک تا بعد از ده روز از ابتدای حیض ادامه پیدا کند، دو صورت دارد که در قالب مثال بیان می‌شود:

[1]. توضیح خونی ‌که شرعاً حکم حیض یا نفاس را دارد و خونی ‌که حکم حیض و نفاس را ندارد در مسائل بعد ذکر می‌‌شود.
[2]. زن در ظاهر و باطن پاک شود.
[3]. چنانچه ترشّحات مذکور به‌طور مستمرّ نبوده و بین خون حیض روزهای عادت و لکّه یا لکّه­های بعد از آن - که حکم حیض داشته- پاکی واقع شده، در پاکی یا پاکی­های مذکور بنابر احتیاط واجب، کارهایی که بر زن حائض حرام است را ترک نماید و کارهایی که بر زن غیر حائض واجب است را انجام دهد.
الف. ترشّحات یا لکّه­ های مذکور به‌طور مستمرّ نباشد: ← → شرط نهم: بین دو حیض، حدّاقل ده روز پاک باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français