پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

احکام حائض ← → الف. ترشّحات یا لکّه­ های مذکور به‌طور مستمرّ نباشد:

ب. ترشّحات مذکور مستمرّ باشد:

مثلاً زنی که عادت ماهانه­اش هفت روز است و از اوّل تا هفتم ماه خون دیده، در صورتی که پس از ایّام عادت ماهانه، ترشّحاتی را به‌طور مستمرّ و بدون انقطاع ببیند و این ترشّحات تا بعد از ده روز از ابتدای حیضش ادامه پیدا کند و در صدق خون بودن آنها شک داشته باشد، خونی که از اوّل تا هفتم ماه دیده حیض به حساب می‌آید و ترشّحات مشکوک پس از آن، حکم حیض یا استحاضه را ندارد و پاک محسوب می‌شود؛
البتّه اگر زن نداند ترشّحات مستمرّ مذکور تا بعد از ده روز ادامه پیدا می­کند یا نه، در صورتی که حسب موازین شرعی - که توضیح آن بعداً خواهد آمد - آن را حیض قرار دهد و عبادت را ترک نماید و بعد، ترشّحات از ده روز تجاوز نماید، معلوم می­شود که حیض نبوده و واجب است عباداتی را که ترک کرده، قضا نماید.
مسأله 512. زنی که مبتلا به عفونت رحم است، عفونت­های مذکور در صورتی که با خون مخلوط نباشد پاک است و موجب باطل شدن وضو یا غسل نمی­شود.
احکام حائض ← → الف. ترشّحات یا لکّه­ های مذکور به‌طور مستمرّ نباشد:
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français