پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

اقسام عادت در حیض ← → احکام کم بودن وقت نماز برای حائض

مستحبات و مکروهات برای حائض

مسأله 535. مستحب است زن حائض در وقت نمازهای پنجگانه، بلکه هر نماز واجبِ وقت‌دار مثل نماز آیات، خود را از خون پاک نماید و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد، تیمّم نماید و در جای نماز، رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات یا خواندن قرآن (غیر آیات سجده‌دار) شود و بهتر آن است که در این حال، تسبیحات اربعه را انتخاب کند.
مسأله 536. خواندن قرآن هرچند کمتر از هفت آیه باشد و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به حاشیۀ قرآن و ما بین خط‌های قرآن و نیز خضاب کردن به حنا (حنا بستن) و مانند آن، برای حائض - به گفتۀ جمعی از فقها رضوان اللّه تعالی علیهم - مکروه است؛[1] ولی خواندن آیات سجدۀ واجب قرآن، بر زن حائض حرام است و احتیاط مستحب آن است که سایر آیات چهار سورۀ سجده­دار را هم نخواند.

[1]. کراهت خواندن قرآن برای زن حائض - در فرض ثابت بودن آن - به معنای ثواب کمتر است.
اقسام عادت در حیض ← → احکام کم بودن وقت نماز برای حائض
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français