پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

اقسام زنان حائض ← → چگونگی از بین رفتن عادت

چند حکم کلّی در مورد حیض

مسأله 552. زنی که در هر ماه یک بار خون می­بیند، چنانچه خون مذکور کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، تمام آن حیض است و در این امر فرقی نمی‌کند زن دارای عادت باشد یا نه؛ چه اینکه خون مذکور مطابق با ایّام یا عدد عادت باشد یا نه و نیز فرقی ندارد که خون، نشانه­ های حیض را داشته باشد یا نه.
مسأله 553. اگر زنی در ماه دو بار خون ببیند، چنانچه خون اوّل کمتر از سه روز نباشد و مجموع دو خون به علاوۀ پاکی بین آن دو، از ده روز بیشتر نباشد، در این صورت مجموع دو خون یک حیض حساب می‌شود و در پاکی وسط که آن را «پاکی بین دو خون» می‌نامند، بنابر احتیاط واجب باید کارهایی که بر زن حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر زن غیر حائض واجب است را انجام ‌دهد.
شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی نیست که زن دارای عادت باشد یا نباشد، خون مذکور مطابق با ایّام یا عدد عادت باشد یا نه، نشانه­ های حیض را داشته باشد یا نداشته باشد.
مسأله 554. اگر زنی در ماه دو بار خون ببیند، چنانچه هر یک از دو خون کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، ولی پاکی بین آن دو، ده روز یا بیشتر باشد، در این صورت هر کدام از آنها حیض جداگانه قرار داده می‌شوند؛
در حکم مذکور، فرقی نیست که زن دارای عادت باشد یا نباشد، خون رؤیت شده مطابق با ایّام یا عدد عادت باشد یا نه، نشانه ­های حیض را داشته باشد یا نداشته باشد.
مسأله 555. اگر زنی در ماه دو بار خون ­ببیند و دارای عادت نباشد، در صورتی که هر یک از دو خون کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد و پاکی بین آن دو، کمتر از ده روز باشد، و همۀ روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد، چنانچه یکی از دو خون دارای نشانه­ های حیض باشد و خون دیگر دارای نشانه ­های حیض نباشد، خونی که دارای نشانه­ های حیض است را حیض قرار می­دهد و خونی که فاقد نشانه­ های حیض است استحاضه محسوب می­شود؛
امّا اگر هر دو خون دارای نشانه های حیض باشند یا هر دو خون فاقد نشانه­ های حیض باشند، خون اوّل را حیض قرار می­دهد و خون دوّم استحاضه محسوب می­شود، هرچند احتیاط مستحب است مراعات مقتضای احتیاط را بنماید. بدین صورت که در مورد هر دو خون، کارهایی که بر زن حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر زن مستحاضه واجب است را انجام ‌دهد، خصوصاً در موردی که هر دو خون نشانه ­های حیض را نداشته باشند.
شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد زنی که فقط عادت عددیّه دارد یا دارای عادت وقتیّه است، ولی در وقت عادت خون ندیده و هر دو خون مذکور را در غیر وقت عادت مشاهده نموده نیز، جاری می ­شود.[1]

[1]. اگر زن دارای عادت وقتیّه و عددیّه یا وقتیّه باشد و در وقت عادت خون دیده، احکام ویژه­ای دارد که بعداً خواهد آمد.
اقسام زنان حائض ← → چگونگی از بین رفتن عادت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français