پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

تیمّم میّت ← → مستحبات غسل میّت

مکروهات غسل میّت

مسأله 750. موارد ذیل، به عنوان مکروهات غسل میّت شمرده شده است:
1. ناخن میّت را خلال نمایند؛ البتّه چنانچه ناخن میّت بلند باشد و زیر آن چرکی که عرفاً از ظاهر محسوب می­شود وجود داشته باشد که مانع از رسیدن آب است، برطرف کردن چرک لازم می‌باشد؛ البتّه با رعایت آنچه در مسألۀ «747»بیان شد.
2. موی میّت را شانه کنند.[1]
3. میّت را با آبی که با آتش گرم شده غسل دهند، بلکه غسل دادن میّت با مطلق آب گرم کراهت دارد؛ مگر در حال اضطرار.
4. میّت را در هنگام غسل بنشانند.[2]
5. فرد غسل دهنده میّت را، میان دو پای خود قرار دهد.
6. فرد غسل دهنده در حال غسل، قدم پایش را بر روی میّت بگذارد.[3]
7. دست مالیدن بر شکم میّت در موردی که میّت، زن حامله‌ای باشد که طفل در شکم او مرده است.

[1]. شایان ذکر است شانه کردن موها در صورتی که موجب کنده شدن مو گردد - همان طور که در مسألۀ «747» ذکر شد - بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
[2]. البتّه، اگر این امر موجب آسیب به بدن میّت می­شود، جایز نیست.
[3]. البتّه، اگر عرفاً این امر هتک حرمت میّت محسوب شود، باید ترک گردد.
تیمّم میّت ← → مستحبات غسل میّت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français