پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

جریده ← → مستحبات کفن

مکروهات کفن

مسأله 782. موارد ذیل، به عنوان مکروهات کفن کردن شمرده شده است:
1. با آهن، مثل قیچی آهنی بریده شود.
2. آستین و تکمه داشته باشد؛ ولی اگر متوفّیٰ را در پیراهنی که در زمان حیات می‌پوشیده کفن کنند و تکمه‌های پیراهن را بکَنند، آستین‌دار بودن آن اشکال ندارد، ولی لازم است پیراهن مذکور طوری باشد که مقدار واجب را بپوشاند.
3. نخ­هایی که با آن کفن را می‌دوزند با آب دهان تر کند؛ ولی اگر با غیر آب دهان مرطوب شود، کراهت ندارد.
4. کفن با بوهای خوش، بخور داده شود؛ بلکه خوشبو کردن آن با عطر مکروه است، ولی خوشبو کردن آن با کافور، مستحب است.
5. رنگ کفن، سیاه باشد.
6. با رنگ سیاه بر کفن نوشته شود.
7. پارچه کفن از جنس کتان - چه خالص، چه ممزوج - باشد.
8. عمامه را بدون تحت الحَنَک بر سر میّت بپیچند.
9. کفن کثیف باشد.
­­10­. در خرید کفن برای کم کردن بهای آن چانه زده شود.
11. پارچه‌های کفن را بدوزند.[1]

[1]. الگوی برش کفن در ادامه خواهد آمد که در آن، برای هر یک از مرد یا زن دو الگو، یکی با عرض 2 متر و دیگری با عرض3 متر ارائه شده است؛ البتّه افراد می­توانند اندازه­های ذکر شده را با تناسب اندام و قامت خویش کم یا زیاد نمایند. شایان ذکر است شکافی که در وسط پیراهنی برای ورود سر میّت ایجاد می­شود، مناسب است حلقوی یا عمودی نباشد؛ بلکه به صورت افقی، در راستای دو شانۀ میّت ایجاد شود.
جریده ← → مستحبات کفن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français