پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط دوّم: ترتیب را رعایت نماید ← → شرایط صحیح بودن تیمّم

شرط اوّل: نیّت تیمّم نماید و در آن، قصد قربت و اخلاص داشته باشد

مسأله 916. فرد باید هنگام مسح پیشانی و پشت دست‌ها، بلکه بنابر احتیاط واجب هنگام زدن یا گذاشتن دست‌ها بر زمین، نیّت تیمّم داشته باشد و لازم است نیّت، با قصد قربت و اخلاص انجام شود و با قصد ریا و خودنمایی یا مانند آن نباشد.
مسأله 917. انسان لازم نیست در نیّت، معیّن کند تیمّم او بدل از غسل است یا بدل از وضو؛ ولی در مواردی که باید دو تیمّم انجام دهد، باید به گونه‌ای هر یک از آنها را معیّن کند و چنانچه یک تیمّم بر او واجب باشد و قصد نماید که وظیفۀ فعلی خود را انجام دهد، هرچند در تشخیص اشتباه کند، تیمّمش صحیح است.
شرط دوّم: ترتیب را رعایت نماید ← → شرایط صحیح بودن تیمّم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français