پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

5. نجاست بدن یا لباس در حالت اضطرار و ناچاری ← → 3. نجاست لباس‌های کوچک نمازگزار

4. نجاست محمول نجس (لباس یا شیء دیگر همراه)

مسأله 1045. اگر شیء نجس مانند دستمال، چاقو، تلفن همراه، کلید نجس همراه نمازگزار باشد، اشکال ندارد.[1]
همچنین، اگر لباس نجسی که فرد آن را نپوشیده، همراه او باشد، ضرری به نماز نمی‌رساند، هرچند این لباس قابلیّت پوشاندن عورتین را داشته باشد؛
همین گونه، همراه داشتن شیء نجس (محمول نجس) در نماز که از اجزای روح‌دار مردار نجس تهیّه شده یا از اجزای درندگان و سایر حیوانات حرام گوشت ساخته شده اشکال ندارد؛ البتّه در مورد اجزای درندگان و سایر حیوانات حرام‌گوشتی که خون جهنده دارند، نباید چیزی از آن بر بدن یا لباس نمازگزار - که قابلیّت پوشاندن عورتین را دارد - باشد، که تفصیل آن در مسألۀ «1076» خواهد آمد.

[313]. همان.
5. نجاست بدن یا لباس در حالت اضطرار و ناچاری ← → 3. نجاست لباس‌های کوچک نمازگزار
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français