پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرایط مشترک لباس نمازگزار / شرط اوّل: لباس یا پوشش، بدن را به مقدار واجب در نماز بپوشاند ← → 5. نجاست بدن یا لباس در حالت اضطرار و ناچاری

مقدّمۀ پنجم: رعایت شرایط لباس نمازگزار

مسأله 1047. لباس نمازگزار هفت شرط دارد که پنج شرط آن مشترک بین مردان و زنان است و دو شرط آن، مخصوص مردان می‌باشد.
الف. شرایط مشترک:
1. لباس یا پوشش، بدن را به مقدار واجب در نماز بپوشاند؛
2. پاک باشد؛
3. بنابر احتیاط واجب، مباح باشد؛
4. از اجزای مردار نباشد؛
5. از حیوان درنده، بلکه بنابر احتیاط واجب، از سایر حیوانات حرام گوشت نیز نباشد.
ب. شرایط اختصاصی مردان:
1. لباس طلاباف نباشد؛
2. لباس ابریشم خالص نباشد.
شرایط مشترک لباس نمازگزار / شرط اوّل: لباس یا پوشش، بدن را به مقدار واجب در نماز بپوشاند ← → 5. نجاست بدن یا لباس در حالت اضطرار و ناچاری
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français