پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط ششم: بنابر احتیاط واجب، زن جلوتر یا مساوی مرد نماز نخواند ← → شرط چهارم: توانایی انجام واجبات را در آن محل داشته باشد

شرط پنجم: اگر مکان نمازگزار نجس است، موجب نجاست لباس و بدن او نشود

مسأله 1129. اگر مکان نمازگزار نجس است، نباید طوری تر‌ باشد که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد؛ مگر آنکه نجاستی باشد که در نماز بخشیده شده است و مبطل نماز نیست؛
ولی اگر چیزی که پیشانی را برای سجده بر آن می‏گذارد - مانند مُهر - نجس باشد، در صورتی که خشک هم باشد، نماز باطل است؛ البتّه اگر فقط قسمتی از سطح مُهر نمازگزار نجس باشد و نجاست آن به بدن نمازگزار سرایت نکند و پیشانی به مقداری که سجده صدق نماید بر قسمت پاک مُهر قرار گیرد اشکال ندارد و امّا نجس بودن بقیّۀ مُهر یا پشت مُهر یا فرش و زمین زیر مُهر اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصلاً نجس نباشد.
شرط ششم: بنابر احتیاط واجب، زن جلوتر یا مساوی مرد نماز نخواند ← → شرط چهارم: توانایی انجام واجبات را در آن محل داشته باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français