پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

4. قرائت ← → 3. قیام

مستحبات قیام

مسأله 1267. موارد ذیل در حال ایستادن و قیام نماز، مستحب شمرده شده است‌‌:
1. نمازگزار در حال ایستادن بدن را راست نگه دارد[1] و شانه‌ها را پایین بیندازد؛
2. دست­ها را روی ران‌ها مقابل زانو بگذارد؛
3. انگشت­های دست را به هم بچسباند؛
4. در حال قیام نگاهش به سمت محلّ سجده باشد؛
5. پاها را جلو و عقب نگذارد؛
6. سنگینی بدن را به‌طور مساوی روی دو پا بیندازد؛
7. اگر مرد است، پاها را از سه انگشت باز تا یک وجب فاصله دهد و اگر زن است، پاها را به هم بچسباند؛
8. با خضوع و خشوع باشد.

[1]. این حکم، در موردی ‌است که صاف ایستادن لازم در قیام که در مسألۀ «1253» گذشت، رعایت شده باشد؛ مثل فردی ‌که راست ایستاده است و بدنش به سمتی ‌خمیده نیست، در این حال مستحب است ستون فقرات و گردنش را نیز صاف و راست نگه دارد.
4. قرائت ← → 3. قیام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français