پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرایط چیزی که سجده بر آن صحیح است ← → هم‌سطح بودن پیشانی نسبت به انگشتان شست و دو زانو

قرار دادن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است

مسأله 1377. نمازگزار واجب است پیشانی را بر چیزی قرار دهد که سجده بر آن شرعاً صحیح است. همین طور، اگر نتواند با پیشانی سجده نماید و وظیفه‌اش سجده با قسمت‌های دیگر صورت مثل جبین یا چانه باشد (که حکمش بعداً ذکر می‌شود)، باید آن قسمت‌ را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است، قرار دهد؛
امّا سایر مواضع سجده یعنی کف دو دست، دو زانو، دو انگشت بزرگ پا هرچند باید بر زمین قرار داده شود، ولی لازم نیست بر چیزی گذاشته شود که سجده بر آن صحیح است. همچنین، تماس مستقیم آنها با زمین لازم نیست؛ بنابراین، فردی که دستکش در دست یا جوراب به پا دارد، می‌تواند با همان حال سجده نماید و همین قدر که عرفاً دو دست یا دو انگشت بزرگ پایش روی زمین باشد، کافی است.
شرایط چیزی که سجده بر آن صحیح است ← → هم‌سطح بودن پیشانی نسبت به انگشتان شست و دو زانو
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français