پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط چهارم: مساحت آن به اندازه‌ای باشد که عرفاً سجده صدق کند ← → شرط اوّل و دوّم: پاک باشد و بنابر احتیاط واجب غصبی نباشد

شرط سوّم: از اشیائی باشد که پیشانی بر آن ثابت شود

مسأله 1380. چیزی که سجده بر آن انجام می‌شود، ‌باید شیئی باشد که پیشانی بر آن مستقرّ و ثابت شود؛ پس سجده بر گِل رقیق و خاک نرم و سستی که پیشانی روی آن آرام نمی‌گیرد، صحیح نیست و اگر پس از آنکه پیشانی، قدری به طرف پایین حرکت کرد، ثابت شود، حکم آن در مسألۀ «1372» ذکر شد.
البتّه اگر فرد، شیء دیگری غیر از گِلی که پیشانی بر آن ثابت نمی‌شود، نداشته باشد، باید پیشانی خود را بر همان بگذارد و سنگینی خود را بر آن نیندازد.
شرط چهارم: مساحت آن به اندازه‌ای باشد که عرفاً سجده صدق کند ← → شرط اوّل و دوّم: پاک باشد و بنابر احتیاط واجب غصبی نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français