پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط ششم: جنس محلّ سجده رعایت شود ← → شرط چهارم: مساحت آن به اندازه‌ای باشد که عرفاً سجده صدق کند

شرط پنجم: بین پیشانی و شیئی که بر آن سجده می‌­کند مانعی نباشد

مسأله 1383. باید بین پیشانی و آنچه سجده بر آن صحیح است، چیز دیگری فاصله نباشد؛
پس اگر مُهر چرک باشد یا موهای سر فرد و یا چادر یا مقنعه و یا چیزهای دیگر روی پیشانی را گرفته باشد، به گونه‌ای که مانع به حساب آید و نگذارد پوست پیشانی، به مقدار واجب سجده، به‌طور مستقیم با شیئی که بر آن سجده انجام می‌شود، تماس پیدا کند، در این صورت سجده با وجود آن باطل است و باید مانع قبل از انجام سجده برطرف شود؛ ولی اگر مثلاً رنگ مُهر تغییر کرده باشد اشکال ندارد.
مسأله 1384. اگر در سجدۀ اوّل، مُهر به پیشانی بچسبد، باید برای سجدۀ دوّم مُهر را بر دارد، سپس بر آن سجده نماید.
همین‌ طور، در صورتی که مقداری از آنچه سجده بر آن صحیح است در سجده اوّل به پیشانی بچسبد - به گونه‌ای که مانع حساب شود و نگذارد پوست پیشانی، به مقدار واجب سجده، به‌طور مستقیم با چیزی که بر آن سجده انجام می‌شود تماس پیدا کند - فرد باید برای سجدۀ بعد آن را برطرف کند.
شرط ششم: جنس محلّ سجده رعایت شود ← → شرط چهارم: مساحت آن به اندازه‌ای باشد که عرفاً سجده صدق کند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français