پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

مبطل یازدهم: پدید آمدن شک‌های باطل در رکعت‌‌‌های نماز ← → مبطل نهم: انجام فعل کثیر و کاری که صورت نماز را به هم بزند

مبطل دهم: خوردن و آشامیدن

مسأله 1539. اگر فرد در نماز طوری بخورد یا بیاشامد که صورت نماز از بین برود، به‌طوری که نگویند نماز می‌خواند - عمداً باشد یا از روی فراموشی - نمازش باطل می‌شود؛
امّا اگر طوری باشد که صورت نماز از بین نرود، چنانچه عمدی باشد، بنابر احتیاط واجب، نماز باطل می‌شود و آن را دوباره بخواند؛ ولی اگر از روی فراموشی و سهو باشد، نمازش اشکال ندارد.
مسأله 1540. اگر انسان در بین نماز، غذایی را که در دهان یا بین دندان‌‌ها مانده فرو ببرد، نمازش باطل نمی‌شود و نیز اگر کمی قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز کم کم آب شود و فرو رود، اشکال ندارد.
مبطل یازدهم: پدید آمدن شک‌های باطل در رکعت‌‌‌های نماز ← → مبطل نهم: انجام فعل کثیر و کاری که صورت نماز را به هم بزند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français