پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

یک قاعده کلّی ← → مبطل یازدهم: پدید آمدن شک‌های باطل در رکعت‌‌‌های نماز

مبطل دوازدهم: زیاد یا کم کردن عمدی یا سهوی رکن نماز

مسأله 1542. اگر انسان رکن نماز را عمداً یا سهواً کم کند یا چیزی را که رکن نیست عمداً کم کند یا چیزی از اجزای نماز را عمداً اضافه کند، نماز باطل می‌شود. همچنین، اگر رکنی را مثل رکوع یا دو سجده از یک رکعت، سهواً اضافه کند، نمازش بنابر احتیاط واجب باطل می‌شود[1] و امّا اضافه کردن تکبیرة الاحرام به‌طور سهوی، مبطل نماز نیست.

[1]. و اگر یک رکعت به نمازش اضافه شود هرچند سهواً، نماز بنابر فتویٰ باطل است.
یک قاعده کلّی ← → مبطل یازدهم: پدید آمدن شک‌های باطل در رکعت‌‌‌های نماز
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français