پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

4. تطهیر (پاک کردن) مسجد در وسعت وقت ← → 2. هر هدف دینی یا دنیوی که دارای اهمیّت است

3. پرداخت طلب طلبکار

مسأله 1547. اگر فرد در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود را که زمان ادایش فرا رسیده و بدهکار توانایی پرداخت آن را دارد از او مطالبه کند، پرداخت فوری آن بر بدهکار واجب است. بنابراین، چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد، شکستن نماز بنابر احتیاط واجب جایز نیست و اگر بدون شکستن نماز، پرداخت طلب او ممکن نیست، باید نماز را بشکند و طلب او را بدهد و بعد نماز را بخواند؛ امّا اگر وقت نماز تنگ است، باید نماز را تمام کند و بعد بدهیش را بپردازد.
4. تطهیر (پاک کردن) مسجد در وسعت وقت ← → 2. هر هدف دینی یا دنیوی که دارای اهمیّت است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français