پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

2. شک بین چهار و پنج یا آنچه در حکم آن است ← → موارد سجدۀ سهو

موارد لازم سجدۀ سهو (بنابر فتویٰ یا احتیاط واجب) / 1. تشهّد فراموش شده

مسأله 1659. اگر نمازگزار تشهّد نماز را فراموش کند و این فراموشی ادامه داشته باشد تا آنکه مشغول بخشی از نماز شود که با شروع به آن شرعاً نمی‌تواند برگردد و تشهّد را به‌جا آورد، باید به کیفیّتی که بعداً ذکر می‌شود، سجدۀ سهو به‌جا آورد؛ مثلاً اگر نمازگزار در نماز ظهر در رکعت دوّم، خواندن تشهّد را فراموش کند و در رکوع رکعت سوّم یا بعد از آن یادش بیاید، چون نمی‌تواند برگردد و تشهّد بخواند، واجب است بعد از سلام نماز سجدۀ سهو به‌جا آورد.
امّا چنانچه وارد قسمتی از نماز نشده که با شروع آن شرعاً نتواند برگردد و تشهّد را بخواند، مثل اینکه نمازگزار در حال خواندن تسبیحات اربعۀ رکعت سوّم متوجّه شود که تشهّد نخوانده است، در این حال باید بنشیند و تشهّد بخواند، سپس برای رکعت سوّم بلند شده و دوباره تسبیحات اربعه بخواند و نماز را ادامه دهد و احتیاط مستحب است برای قیام بی‌جا دو سجدۀ سهو انجام دهد.
2. شک بین چهار و پنج یا آنچه در حکم آن است ← → موارد سجدۀ سهو
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français