پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط سوّم: پدر وصیّت نکرده باشد که برای او اجیر بگیرند ← → شرایط واجب شدن نماز قضای پدر بر پسر بزرگ‌تر / شرط اوّل: پدر نماز را از روی عذر ترک کرده باشد

شرط دوّم: پدر در زمان حیات، توانایی انجام قضای نماز را داشته باشد

مسأله 1854. اگر پدر نمی‌توانسته قضای نماز را - هرچند با عمل به وظیفۀ نماز اضطراری مثل نماز نشسته یا خوابیده در صورتی که نمی‌توانسته ایستاده نماز بخواند - انجام دهد و در همان حال ناتوانی فوت شده است، قضای آن بر پسر بزرگ‌تر واجب نیست.[1]
مسأله 1855. پدری که مبتلا به آلزایمر و فراموشی بوده، ولی عرفاً مجنون محسوب نمی‌گردیده و به جهت فراموشی نمازش را نمی­خوانده یا می­خوانده ولی باطل محسوب می­شده، در صورتی که بعداً توانایی قضای آنها را داشته - مثل اینکه آلزایمر او موقّت یا دوره­ای بوده و می­توانسته پس از برطرف شدن عذر آنها را قضا نماید و قضا نکرده - بنابر احتیاط واجب قضای نمازهای وی بر پسر بزرگ‌تر واجب است؛
امّا اگر بعداً نیز توانایی از قضا نداشته است - مثل اینکه آلزایمر او از نوع حادّ و دائمی بوده است - قضای نمازهای مذکور بر پسر بزرگ‌تر واجب نیست.

[1]. مثل اینکه نماز صبح خواب مانده و بعد از طلوع آفتاب، در همان حالت خواب از دنیا رفته است.
شرط سوّم: پدر وصیّت نکرده باشد که برای او اجیر بگیرند ← → شرایط واجب شدن نماز قضای پدر بر پسر بزرگ‌تر / شرط اوّل: پدر نماز را از روی عذر ترک کرده باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français