پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

نماز جماعت / احکام کلّی نماز جماعت ← → شرط ششم: پسر بزرگ‌تر معلوم باشد

احکام دیگر نماز قضای پدر

مسأله 1862. اگر پسر بزرگ‌تر شک دارد که پدرش نماز قضا داشته یا نه، چیزى بر او واجب نیست.
مسأله 1863. اگر پسر بزرگ‌تر بداند پدرش نماز قضا داشته و شک کند که به‌جا آورده یا نه - با وجود سایر شرایط - بنابر احتیاط، واجب است آن را قضا نماید.
مسأله 1864. پسر بزرگ‌تری که می­داند از پدرش مثلاً چند نماز صبح، یا چند نماز ظهر از روی عذر قضا شده و تعداد آنها را نمی‏داند یا فراموش کرده، چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافی است، هرچند احتیاط مستحب است به قدری نماز بخواند که یقین یا اطمینان کند تمام آنها را خوانده است.
مسأله 1865. حکم واجب بودن نمازهای قضای پدر بر پسر بزرگ‌تر، اختصاص به نمازهای یومیّه (نمازهای پنج گانۀ شبانه‌روزی) ندارد و شامل سایر نمازهایی که بر او واجب بوده، مثل نماز آیات یا نماز طواف نیز می‌شود؛
امّا خواندن نماز مستحبی که بر پدر به سبب نذر واجب شده و نیز نماز قضای فرد دیگر که به سبب استیجار یا موارد دیگر بر پدر واجب شده و وی آنها را به‌جا نیاورده، بر پسر بزرگتر واجب نیست.
مسأله 1866. اگر بر پسر بزرگ‌تر، خواندن نماز قضای پدر واجب شده باشد، لازم نیست آنها را فوراً انجام دهد، ولی نباید در خواندن آنها کوتاهی و سهل‌انگاری کند.
مسأله 1867. اگر فرد دیگری غیر از پسر بزرگ‌تر، نمازهای قضای متوفّیٰ را تبرّعاً و به‌طور مجانی انجام دهد، صحیح است و انجام آنها از پسر بزرگ‌تر ساقط می­شود.
مسأله 1868. اگر پسر بزرگ‌تر پیش از آنکه نماز پدر را قضا کند بمیرد، بر پسر دوّم چیزى واجب نیست.
مسأله 1869. پسر بزرگ‌تر - که نمازهای قضای پدرش را می‌خواند - باید در شکّیات و سهویّات نماز و نیز در اجزاء و شرایط آن مطابق با تکلیف خود (نظر مرجع تقلید خویش) رفتار نماید؛ بلکه در اصل واجب بودن یا واجب نبودن قضای نمازهای پدر نیز حکم این چنین است.
مسأله 1870. اگر پدر بمیرد در حالی که پسر بزرگ‌تر ندارد یا پسر بزرگ‌تر فاقد شرایط ذکر شده برای وجوب قضا باشد، قضای نمازها بر عهدۀ دیگران مانند دختر، والدین، نوه، برادر و خواهر متوفّیٰ واجب نیست، هرچند متوفّیٰ غیر آنان کسی را نداشته باشد؛
ولی چنانچه متوفّیٰ پسر بزرگ‌تر ندارد، احتیاط مستحب است افراد مذکّر مطابق با ترتیب طبقات ارث نمازهای قضای وی را انجام دهند و اگر فرد مذکّری در طبقات ارث نباشد، زنان مطابق با طبقات ارث، نمازهای قضای وی را انجام دهند.
مسأله 1871. قضای نمازهای مادر بر پسر بزرگ‌تر واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب است پسر بزرگ‌تر نمازهای قضای مادر را نیز به گونه‌ای که برای پدر ذکر شد، انجام دهد یا برای آن اجیر بگیرد.
مسأله 1872. اگر پسر بزرگ‌تر بخواهد نماز مادر را بخواند، باید در آهسته یا بلند خواندن حمد و سوره به تکلیف خود عمل کند، پس حمد و سورۀ قضای نماز صبح و مغرب و عشای مادرش را بلند می‌‌خواند.
نماز جماعت / احکام کلّی نماز جماعت ← → شرط ششم: پسر بزرگ‌تر معلوم باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français