پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط دوّم: بین امام و مأموم و نیز بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه بین مأموم و امام است حائلى نباشد ← → شرایط صحیح بودن نماز جماعت

شرط اوّل: مأموم قصد اقتدا به امام جماعت را داشته باشد

مسأله 1892. در صحّت جماعت شرط است که مأموم قصد اقتدا به امام جماعت را داشته باشد و اگر انگیزۀ مأموم در اقتدا به امام، تقرّب به خداوند متعال باشد، کافی است؛
امّا اگر اقتدای او به امام جماعت به انگیزۀ دیگری مثل رهایی از وسواس یا آسان شدن نماز خواندن بر او و مانند آن باشد، در صورتی که در این انگیزه هم قصد قربت نماید، جماعتش صحیح است؛ ولی بدون قصد قربت در این انگیزه، نماز جماعتش بنابر احتیاط واجب صحیح نیست، هرچند چنانچه مطابق با وظیفۀ فرادیٰ عمل کرده باشد، نمازش صحیح است.
مسأله 1893. امام جماعت در نماز جماعت لازم نیست که قصد جماعت نماید؛ مگر در سه نماز: الف. نماز جمعه؛ ب. نماز عید فطر و عید قربان هنگام واجب شدن آن؛ ج. نمازی که فرد دوباره به جماعت می‌خواند و قبلاً‌ آن را فرادیٰ یا به جماعت خوانده است.
مسأله 1894. اگر امام جماعت بخواهد از فضیلت و ثواب نماز جماعت بهره­مند شود لازم است قصد جماعت به انگیزۀ تقرّب به خداوند متعال داشته باشد و اگر امامت وی به انگیزۀ دیگری مانند غرض‌های دنیوی باشد، در صورتی که در این انگیزه هم قصد قربت نماید، جماعتش صحیح است؛ امّا بدون قصد قربت در این انگیزه، جماعتش بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست؛ ولی چنانچه مطابق با وظیفۀ فرادیٰ عمل نماید، نمازش صحیح است.[1]
مسأله 1895. نمازگزاری که مشغول خواندن نماز فرادیٰ است نمی­تواند در بین آن، به نماز جماعتی که برگزار می­شود اقتدا نماید و نیّتش را به جماعت عدول دهد، بلکه لازم است قصد اقتدا از اوّل نماز باشد.

[1]. در فرض مذکور، برای مأمومین احکام جماعت جاری می­باشد.
شرط دوّم: بین امام و مأموم و نیز بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه بین مأموم و امام است حائلى نباشد ← → شرایط صحیح بودن نماز جماعت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français