پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط چهارم: مأموم جلوتر از امام نایستد ← → شرط دوّم: بین امام و مأموم و نیز بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه بین مأموم و امام است حائلى نباشد

شرط سوّم: جاى ایستادن امام از جاى مأموم بلندتر نباشد

مسأله 1903. در صحّت جماعت شرط است که جای ایستادن امام جماعت از جای مأموم بلندتر نباشد، ولی اگر جای ایستادن امام به مقدار ناچیز از جای ایستادن مأموم بلندتر باشد اشکال ندارد و نیز اگر زمین سراشیب باشد و امام در طرفى که بلندتر است بایستد، در صورتى که سراشیبى آن زیاد نباشد و طوری باشد که به آن زمین مسطّح می‌گویند، مانعى ندارد.
مسأله 1904. اگر جاى مأموم بلندتر از جاى امام باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر به قدرى بلندتر باشد که نگویند اجتماع کرده‏اند، جماعت صحیح نیست.
شرط چهارم: مأموم جلوتر از امام نایستد ← → شرط دوّم: بین امام و مأموم و نیز بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه بین مأموم و امام است حائلى نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français