پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط پنجم: عادل باشد ← → شرط دهم: امام جماعت دارای شرایط امامت باشد

شرط اوّل، دوّم، سوّم و چهارم: بالغ، عاقل، حلال‌زاده و شیعۀ دوازده امامی باشد

مسأله 1965. امام جماعت باید بالغ باشد و اقتدا به بچّۀ نابالغ صحیح نیست؛ البتّه اقتدا به بچّه‌‌ای که ده سال قمریش کامل شده، هرچند احتمال دارد جایز باشد، ولی احتیاط واجب در ترک این کار است. همچنین، بنابر احتیاط واجب، امامت فرد غیر بالغ برای افراد غیر بالغ صحیح نیست.
مسأله 1966. امام جماعت نباید مجنون و دیوانه باشد و اقتدا به ولد الزّنا (زنا‌زاده) نیز صحیح نیست.
مسأله 1967. امام جماعت باید شیعۀ دوازده امامی باشد. بنابراین، مأموم در نماز با اهل سنّت لازم است حمد و سوره را خودش هرچند آهسته بخواند و اگر نماز جمعه را با آنان خواند باید نماز ظهر را هم بخواند.
همین طور، چنانچه نماز آنان قبل از وقت شرعی، خوانده شود، کافی از نماز واجب نیست؛ البتّه اگر اذان مغرب آنها قبل از وقت در فاصلۀ زمانی بین غروب آفتاب تا مغرب (زوال حُمْرۀ مشرقیّه) باشد و نمازگزار نماز مغرب را با آنان در اوّل وقتشان بخواند، لزوم دوباره خواندن آن در وقت شرعی بنابر احتیاط واجب است.
شرط پنجم: عادل باشد ← → شرط دهم: امام جماعت دارای شرایط امامت باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français